logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

БИБЛИОТЕКАРСТВО


рбКомпетенцијеНазивТрајање
1
K1 Јачање компетенција школских библиотекара и запослених у образовању за коришћење ресурса школске библиотеке
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
2
K1 Медијска и информациона писменост у школској библиотеци
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 3
бодова: 24
3
K1 Школске библиотеке у двадесет првом веку
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61