logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

БИБЛИОТЕКАРСТВО


рбКомпетенцијеНазивТрајање
4
K2 Развијање информационе и медијске писмености наставника и ученика – кључ за целоживотно учење
Друштво школских библиотекара Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
5
K2 Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика
Друштво школских библиотекара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
6
K2 Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања
Библиотекарско друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61