logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
9
K1 Безбедност ученика у школским објектима
Криминалистичко-полицијска академија, Београд
дана: 2
бодова: 16
10
K1 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама - основна обука
Београдска отворена школа, Београд
дана: 2
бодова: 16
11
K2 Комуникација и јавни наступ у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
12
K2 Менторство у примени програма професионалне оријентације
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
13
K2 Обука наставника и стручних сарадника за образовање ученика за људска права
Удружење Едукациони Центар Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 15
14
K2 Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом од 1-4. разреда
Валдорф друштво - Србија, Београд
дана: 2
бодова: 16
15
K2 Средњошколски наставник у улози каријерног саветника
Удружење Едукациони центар Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
16
K2 Успешније од разредне ка предметној настави
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
17
K2 Филозофија с децом
Удружење „Група МОСТ“, Београд
дана: 2
бодова: 16
18
K3 Oдељењски старешина у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 3
бодова: 20
19
K3 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици - обука за рад са ученицима и родитељима
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР", Шабац
дана: 1
бодова: 8
20
K3 Активизам деце и младих у школи
Ужички центар за права детета, Ужице
дана: 2
бодова: 16
21
K3 Васпитни рад и индивидуални васпитни планови
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
22
K3 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
23
K3 Да нам школа буде сигурна
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
24
K3 Да у школи другарство не боли
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
25
K3 Два приступа ученику
Основна школа „Вук Караџић“, Вршац
дана: 2
бодова: 16
26
K3 Дечија пажња као фактор успеха у образовно-васпитном процесу
Основна школа „Радоје Домановић“, Врање
дана: 2
бодова: 16
27
K3 Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
28
K3 Добробит животиња и ми
Организација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Београд
дана: 2
бодова: 16
29
K3 Ефикасан наставник у одговору на насиље у обазовно-васпитним установама
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
30
K3 Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике
Удружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Београд
дана: 1
бодова: 8
31
K3 Здраво одрастање – програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 3
бодова: 24
32
K3 Индикатори остварености права детета у образовању
Ужички центар за права детета, Ужице
дана: 1
бодова: 8
33
K3 Иновативни приступи у идентификовању, развијању и подстицању дечјих креативних и интелектуалних потенцијала
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали светˮ, Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 2
бодова: 14
34
K3 Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
35
K3 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
36
K3 Ко је ко у лавиринту вршњачког насиља? - Мoдели откривања и реаговања
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
37
K3 Кооперативна дисциплина
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
38
K3 Лични картон ученика као развојни документ
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 16
39
K3 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске зајенице/одељењског старешине: шта, како и зашто?
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
40
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
41
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 2 – рад са родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
42
K3 Мој ученик – жртва, починилац или посматрач насиљa
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
43
K3 Награда и казна - педагошки избор или нужност
Удружење Креативни учитељи, Лештане, Београд
дана: 2
бодова: 16
44
K3 Наставник као креатор климе у одељењу
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
45
K3 Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
46
K3 Ни црно ни бело - програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
47
K3 Образовање за мир - дијалогом до решења
Нансен дијалог центар Србија, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
48
K3 Обука за водитеље дебатних клубова
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд
дана: 3
бодова: 24
49
K3 Обука наставника за рад са проблематичном децом
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
50
K3 Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи
Центар за умеће родитељства „Школа за родитеље“, Београд
дана: 1
бодова: 8
51
K3 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Шабац
дана: 2
бодова: 16
52
K3 Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Шабац
дана: 2
бодова: 16
53
K3 Партиципација младих - акција и реакција
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
54
K3 Планирање превенције насиља и кризних ситуација у установи
Основна школа „Милан Ракић“, Медошевац
дана: 2
бодова: 15
55
K3 Подршка злостављеном детету
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
56
K3 Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља
Удружење „Имам идеју”, Краљево
дана: 1
бодова: 8
57
K3 Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
58
K3 Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе
Школа за основно и средње образовање "Антон Скала", Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
59
K3 Права детета у образовању
Ужички центар за права детета, Ужице
дана: 2
бодова: 16
60
K3 Проблематично дете у разреду
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
61
K3 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
62
K3 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих кроз самоспознају
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
63
K3 Професионална оријентација на преласку у средњу школу
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
64
K3 Професионална оријентација у функцији унапређивања квалитата рада школа
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
65
K3 Професионална оријентација: оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
66
K3 Рад одељењских старешина и одељењских заједница
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
67
K3 Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
68
K3 Различити а једнаки - афирмација хуманих вредности
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
69
K3 Родна равноправност и репродуктивно здравље
Трговинско-угоститељска школа ''Тоза Драговић'', Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
70
K3 Рука помоћи и подршке
ОШ „Марија Трандафил“, Ветерник
дана: 3
бодова: 24
71
K3 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
72
K3 Сви наши идентитети
Центар за етику, право и примењену филозофију, Београд
дана: 2
бодова: 15
73
K3 Сидро - прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
74
K3 Увод у интеркултурално учење
Екуменска хуманитарна организација, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
75
K3 Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима
Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Београд
дана: 3
бодова: 20
76
K3 Унапређивање компетенција одељенских старешина за реализацију и развој програма професионалне оријентације
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
77
K3 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
78
K3 Управљање одељењем и креирање плана подршке за промену понашања
Основна и средња школа „9.мај", Зрењанин
дана: 1
бодова: 8
79
K3 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења
OШ „Јелица Миловановић", Сопот
дана: 2
бодова: 16
80
K3 Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
81
K3 Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије и поремећаја понашања
Електротехничка школа „Стари град“, Београд
дана: 2
бодова: 12
82
K3 Школа ненасиља
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
83
K3 Школа толеранције
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
84
K4 Meдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
85
K4 Азбука сарадње школе и породице
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
86
K4 Алтернатива насиљу
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
87
K4 Асертивном комуникацијом до успеха
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
88
K4 Ауторитет, та тешка страна реч!
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Шабац
дана: 2
бодова: 16
89
K4 Васпитање и социјализација ученика - методика формирања једнообразног васпитног окружења у установи
Удружење Креативни учитељи, Лештане, Београд
дана: 1
бодова: 8
90
K4 Вештине конструктивне комуникације
Филозофски фaкултет - Косовска Митровица, Косовска Митровица
дана: 2
бодова: 16
91
K4 Да ли нам медијација заиста помаже
Предшколска установа „Вељко Влаховић”, Темерин
дана: 3
бодова: 20
92
K4 Дисциплина и партнерство породице и школе – мисаона активација, комуникација,правила,управљање у кризи
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
93
K4 Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
94
K4 Другачије о насиљу - реци не јер боли
Дом ученика средњих школа Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 15
95
K4 Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 16
96
K4 Знање за самопоуздање- примена асертивних вештина у интерперсоналним односима
ОШ „Симеон Араницки“, Стара Пазова
дана: 2
бодова: 16
97
K4 Изградња одељенске заједнице успостављањем правила и самодисциплине
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
98
K4 Јачање капацитета васпитача и наставника усмерених на васпитно образовну праксу базирану на интеркулутралности
Предшколска установа „Наша радост”, Суботица
дана: 2
бодова: 16
99
K4 Јачање капацитета наставника за васпитни рад
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
100
K4 Јачање професионалне улоге наставника, васпитача и стручних сарадника
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
101
K4 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
102
K4 Једноставно, извиђаштво
Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
103
K4 Како радити са родитељима
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
104
K4 Како реализовати интерактиван родитељски састанак
Тренинг центар „КОЦЕВСКИ", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
105
K4 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
106
K4 Комуникација без насиља - добра размена
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 16
107
K4 Комуникација у служби односа са јавношћу.
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
108
K4 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
109
K4 Кризе у професионалном развоју наставника и могућности превазилажења
Центар за добровољни рад и помоћ деци „ДУГА”, Београд
дана: 1
бодова: 8
110
K4 Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
111
K4 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе применом трансакционе анализе
Електротехничка школа " Стари град", Београд
дана: 2
бодова: 16
112
K4 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
113
K4 Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем
Удружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР", Шабац
дана: 2
бодова: 16
114
K4 Обука за рад у тиму
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
115
K4 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине
ОШ „Гаврило Принцип”, Земун
дана: 1
бодова: 8
116
K4 Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију - напредни
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
117
K4 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију - базични
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
118
K4 Позитивна дисциплина у школи и породици
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали свет", Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 2
бодова: 16
872
K4 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ
Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
119
K4 Примена радионица на родитељским састанцима у савременој образовно-васпитној установи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
120
K4 Програм мировног образовања.
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
121
K4 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
122
K4 Професионални развој стручних сарадника ( педагога и психолога) у школама и домовима ученика
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
123
K4 Професионално оснаживање школа – унапређивање компетенција за комуникацију и сарадњу
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 21
124
K4 Развој самопоуздања и вештина комуникације
Пета београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
125
K4 Родитељи - подршка деци за доношење одлуке о избору школе и занимања
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
126
K4 Родитељи и ми
Учитељско друштво Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
127
K4 Родитељ-пријатељ и сарадник
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
128
K4 Свако може нешто - програм личног и професионалног развоја запослених у образовању
Центар за неформално образовање „Други корак", Нова Пазова
дана: 1
бодова: 8
129
K4 Стрес у школи - превазилажење, промена
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
130
K4 Сурфуј сигурно - безбедност младих на Интернету
Уметничка школа, Ниш
дана: 1
бодова: 8
131
K4 Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
132
K4 Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника
Центар за унапређење наставе „Абакус”, Београд
дана: 2
бодова: 16
133
K4 Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама
Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Београд
дана: 3
бодова: 20
134
K4 Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси
Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Београд
дана: 1
бодова: 8
135
K4 Управљање стресом деце, наставника и родитеља
Форум педагога Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
136
K4 Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
137
K4 Ученички парламент и предузетништво
Основна школа „Милинко Кушић”, Ивањица
дана: 1
бодова: 8
138
K4 Учионица добре воље (УДВ) - школски програм за конструктивно решавање сукоба
Удружење „Група МОСТ", Београд
дана: 3
бодова: 24
139
K4 Школа као центар локалне заједнице
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
140
K4 Школа отворена родитељима
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61