logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
11
K2 Комуникација и јавни наступ у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
12
K2 Менторство у примени програма професионалне оријентације
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
13
K2 Обука наставника и стручних сарадника за образовање ученика за људска права
Удружење Едукациони Центар Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 15
14
K2 Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом од 1-4. разреда
Валдорф друштво - Србија, Београд
дана: 2
бодова: 16
15
K2 Средњошколски наставник у улози каријерног саветника
Удружење Едукациони центар Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
16
K2 Успешније од разредне ка предметној настави
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
17
K2 Филозофија с децом
Удружење „Група МОСТ“, Београд
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61