logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
18
K3 Oдељењски старешина у савременој школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 3
бодова: 20
19
K3 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици - обука за рад са ученицима и родитељима
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР", Шабац
дана: 1
бодова: 8
20
K3 Активизам деце и младих у школи
Ужички центар за права детета, Ужице
дана: 2
бодова: 16
21
K3 Васпитни рад и индивидуални васпитни планови
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
22
K3 Вршњачком подршком и занимљивијом наставом до ненасиља у школи
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
23
K3 Да нам школа буде сигурна
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
24
K3 Да у школи другарство не боли
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
25
K3 Два приступа ученику
Основна школа „Вук Караџић“, Вршац
дана: 2
бодова: 16
26
K3 Дечија пажња као фактор успеха у образовно-васпитном процесу
Основна школа „Радоје Домановић“, Врање
дана: 2
бодова: 16
27
K3 Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
28
K3 Добробит животиња и ми
Организација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Београд
дана: 2
бодова: 16
29
K3 Ефикасан наставник у одговору на насиље у обазовно-васпитним установама
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
30
K3 Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике
Удружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Београд
дана: 1
бодова: 8
31
K3 Здраво одрастање – програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 3
бодова: 24
32
K3 Индикатори остварености права детета у образовању
Ужички центар за права детета, Ужице
дана: 1
бодова: 8
33
K3 Иновативни приступи у идентификовању, развијању и подстицању дечјих креативних и интелектуалних потенцијала
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали светˮ, Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 2
бодова: 14
34
K3 Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
35
K3 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
36
K3 Ко је ко у лавиринту вршњачког насиља? - Мoдели откривања и реаговања
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
37
K3 Кооперативна дисциплина
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
38
K3 Лични картон ученика као развојни документ
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 16
39
K3 Методологија и садржаји рада на часовима одељењске зајенице/одељењског старешине: шта, како и зашто?
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
40
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
41
K3 Млади и родитељи против вршњачког насиља 2 – рад са родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 24
42
K3 Мој ученик – жртва, починилац или посматрач насиљa
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
43
K3 Награда и казна - педагошки избор или нужност
Удружење Креативни учитељи, Лештане, Београд
дана: 2
бодова: 16
44
K3 Наставник као креатор климе у одељењу
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
45
K3 Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
46
K3 Ни црно ни бело - програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
47
K3 Образовање за мир - дијалогом до решења
Нансен дијалог центар Србија, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
48
K3 Обука за водитеље дебатних клубова
Асоцијација за креативну комуникацију и дебату, Београд
дана: 3
бодова: 24
49
K3 Обука наставника за рад са проблематичном децом
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
50
K3 Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи
Центар за умеће родитељства „Школа за родитеље“, Београд
дана: 1
бодова: 8
51
K3 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Шабац
дана: 2
бодова: 16
52
K3 Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Шабац
дана: 2
бодова: 16
53
K3 Партиципација младих - акција и реакција
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
54
K3 Планирање превенције насиља и кризних ситуација у установи
Основна школа „Милан Ракић“, Медошевац
дана: 2
бодова: 15
55
K3 Подршка злостављеном детету
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
56
K3 Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља
Удружење „Имам идеју”, Краљево
дана: 1
бодова: 8
57
K3 Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
58
K3 Потребе деце и ученика и како их задовољити – ресурси школе и предшколске установе
Школа за основно и средње образовање "Антон Скала", Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
59
K3 Права детета у образовању
Ужички центар за права детета, Ужице
дана: 2
бодова: 16
60
K3 Проблематично дете у разреду
Учитељско друштво Неготин, Неготин
дана: 1
бодова: 8
61
K3 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
62
K3 Професионална оријентација (ПО): оснаживање младих кроз самоспознају
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
63
K3 Професионална оријентација на преласку у средњу школу
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
64
K3 Професионална оријентација у функцији унапређивања квалитата рада школа
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
65
K3 Професионална оријентација: оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
66
K3 Рад одељењских старешина и одељењских заједница
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
67
K3 Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељима
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
68
K3 Различити а једнаки - афирмација хуманих вредности
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
69
K3 Родна равноправност и репродуктивно здравље
Трговинско-угоститељска школа ''Тоза Драговић'', Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
70
K3 Рука помоћи и подршке
ОШ „Марија Трандафил“, Ветерник
дана: 3
бодова: 24
71
K3 Саветодавни рад са децом, адолесцентима и родитељима
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
72
K3 Сви наши идентитети
Центар за етику, право и примењену филозофију, Београд
дана: 2
бодова: 15
73
K3 Сидро - прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
74
K3 Увод у интеркултурално учење
Екуменска хуманитарна организација, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
75
K3 Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима
Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Београд
дана: 3
бодова: 20
76
K3 Унапређивање компетенција одељенских старешина за реализацију и развој програма професионалне оријентације
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
77
K3 Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
78
K3 Управљање одељењем и креирање плана подршке за промену понашања
Основна и средња школа „9.мај", Зрењанин
дана: 1
бодова: 8
79
K3 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем, групом и процесом учења
OШ „Јелица Миловановић", Сопот
дана: 2
бодова: 16
80
K3 Форум театар у функцији решавања конфликтних ситуација
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
81
K3 Школа као превентивни фактор у спречавању наркоманије и поремећаја понашања
Електротехничка школа „Стари град“, Београд
дана: 2
бодова: 12
82
K3 Школа ненасиља
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
83
K3 Школа толеранције
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61