logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ВАСПИТНИ РАД


рбКомпетенцијеНазивТрајање
84
K4 Meдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
85
K4 Азбука сарадње школе и породице
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
86
K4 Алтернатива насиљу
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
87
K4 Асертивном комуникацијом до успеха
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
88
K4 Ауторитет, та тешка страна реч!
Удружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Шабац
дана: 2
бодова: 16
89
K4 Васпитање и социјализација ученика - методика формирања једнообразног васпитног окружења у установи
Удружење Креативни учитељи, Лештане, Београд
дана: 1
бодова: 8
90
K4 Вештине конструктивне комуникације
Филозофски фaкултет - Косовска Митровица, Косовска Митровица
дана: 2
бодова: 16
91
K4 Да ли нам медијација заиста помаже
Предшколска установа „Вељко Влаховић”, Темерин
дана: 3
бодова: 20
92
K4 Дисциплина и партнерство породице и школе – мисаона активација, комуникација,правила,управљање у кризи
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
93
K4 Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
94
K4 Другачије о насиљу - реци не јер боли
Дом ученика средњих школа Сомбор, Сомбор
дана: 2
бодова: 15
95
K4 Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 16
96
K4 Знање за самопоуздање- примена асертивних вештина у интерперсоналним односима
ОШ „Симеон Араницки“, Стара Пазова
дана: 2
бодова: 16
97
K4 Изградња одељенске заједнице успостављањем правила и самодисциплине
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
98
K4 Јачање капацитета васпитача и наставника усмерених на васпитно образовну праксу базирану на интеркулутралности
Предшколска установа „Наша радост”, Суботица
дана: 2
бодова: 16
99
K4 Јачање капацитета наставника за васпитни рад
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
100
K4 Јачање професионалне улоге наставника, васпитача и стручних сарадника
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
101
K4 Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
102
K4 Једноставно, извиђаштво
Тренинг центар „КОЦЕВСКИ“, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
103
K4 Како радити са родитељима
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
104
K4 Како реализовати интерактиван родитељски састанак
Тренинг центар „КОЦЕВСКИ", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
105
K4 Како са насиљем и васпитним проблемима у школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
106
K4 Комуникација без насиља - добра размена
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 16
107
K4 Комуникација у служби односа са јавношћу.
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
108
K4 Комуникацијска компетентност наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
109
K4 Кризе у професионалном развоју наставника и могућности превазилажења
Центар за добровољни рад и помоћ деци „ДУГА”, Београд
дана: 1
бодова: 8
110
K4 Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
111
K4 Модел унапређивања рада наставника, ученика и школе применом трансакционе анализе
Електротехничка школа " Стари град", Београд
дана: 2
бодова: 16
112
K4 Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
113
K4 Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем
Удружење за подршку васпитању и образовању "ОДСТАР", Шабац
дана: 2
бодова: 16
114
K4 Обука за рад у тиму
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
115
K4 Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине
ОШ „Гаврило Принцип”, Земун
дана: 1
бодова: 8
116
K4 Оснаживање младих кроз школску / вршњачку медијацију - напредни
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
117
K4 Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију - базични
Центар Инвентива, Београд
дана: 3
бодова: 24
118
K4 Позитивна дисциплина у школи и породици
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали свет", Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 2
бодова: 16
872
K4 Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ
Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
119
K4 Примена радионица на родитељским састанцима у савременој образовно-васпитној установи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
120
K4 Програм мировног образовања.
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
121
K4 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
122
K4 Професионални развој стручних сарадника ( педагога и психолога) у школама и домовима ученика
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
123
K4 Професионално оснаживање школа – унапређивање компетенција за комуникацију и сарадњу
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 21
124
K4 Развој самопоуздања и вештина комуникације
Пета београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
125
K4 Родитељи - подршка деци за доношење одлуке о избору школе и занимања
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
126
K4 Родитељи и ми
Учитељско друштво Лесковац, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
127
K4 Родитељ-пријатељ и сарадник
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
128
K4 Свако може нешто - програм личног и професионалног развоја запослених у образовању
Центар за неформално образовање „Други корак", Нова Пазова
дана: 1
бодова: 8
129
K4 Стрес у школи - превазилажење, промена
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
130
K4 Сурфуј сигурно - безбедност младих на Интернету
Уметничка школа, Ниш
дана: 1
бодова: 8
131
K4 Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
132
K4 Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника
Центар за унапређење наставе „Абакус”, Београд
дана: 2
бодова: 16
133
K4 Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама
Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Београд
дана: 3
бодова: 20
134
K4 Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси
Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД", Београд
дана: 1
бодова: 8
135
K4 Управљање стресом деце, наставника и родитеља
Форум педагога Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
136
K4 Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
137
K4 Ученички парламент и предузетништво
Основна школа „Милинко Кушић”, Ивањица
дана: 1
бодова: 8
138
K4 Учионица добре воље (УДВ) - школски програм за конструктивно решавање сукоба
Удружење „Група МОСТ", Београд
дана: 3
бодова: 24
139
K4 Школа као центар локалне заједнице
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
140
K4 Школа отворена родитељима
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61