logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
141
K1 Биоетика у учионици
Центар за развој либерализма, Београд
дана: 2
бодова: 16
142
K1 Велике годишњице у српској историји (1914/15. и 1815) – истраживања и дилеме у историографији и настави историје
Центар за српске студије, Филозофски факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
143
K1 Дигиталне библиотеке посвећене Првом светском рату као наставна средства
Народна библиотека Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
144
K1 Имплементација стандарда у наставни процес
Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд
дана: 1
бодова: 8
145
K1 Историја и теорија: како мислити о историји?
Истраживачка станица Петница, Ваљево
дана: 3
бодова: 24
146
K1 Пословна етика – примена личних норми на активности и циљеве
Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
дана: 1
бодова: 8
147
K1 Проактивни приступ учењу историје-нове методе и технике
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
895
K1 Савремена социологија у пракси образовања
Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
148
K1 Унапређење наставе историје
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“, Београд
дана: 1
бодова: 8
903
K1 Учитељи у свету линија, боја и облика
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
149
K2 Дијалего- филозофија у средњој школи
Средња техничка школа „Милева Марић“, Тител
дана: 3
бодова: 19
150
K2 Естетика, естетско васпитање и физичко васпитање
Факултет за спорт, Универзитет „Унион Никола Тесла“, Београд
дана: 1
бодова: 8
876
K2 Иновације у настави социологије
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
151
K2 Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области историје
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД, Београд
дана: 1
бодова: 8
914
K2 Самовредновање предшколских установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
152
K2 Учити о холокаусту
Удружење Група 484, Београд
дана: 3
бодова: 24
153
K3 Медијска писменост у школи
Удружење Библиотека плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
154
K3 Политика узора и медијска култура
Удружење Библиотека плус, Београд
дана: 1
бодова: 8
155
K3 Хура историја! - савремене методе на часовима историје
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61