logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
149
K2 Дијалего- филозофија у средњој школи
Средња техничка школа „Милева Марић“, Тител
дана: 3
бодова: 19
150
K2 Естетика, естетско васпитање и физичко васпитање
Факултет за спорт, Универзитет „Унион Никола Тесла“, Београд
дана: 1
бодова: 8
876
K2 Иновације у настави социологије
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
151
K2 Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области историје
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД, Београд
дана: 1
бодова: 8
914
K2 Самовредновање предшколских установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
152
K2 Учити о холокаусту
Удружење Група 484, Београд
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61