logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
165
K3 Mлади и савремени изазови за здравље
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
166
K3 Вртић промовише здравље
Завод за јавно здравље Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
167
K3 Замке нових зависности
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
168
K3 Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС)
Градски завод за јавно здравље Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
169
K3 Мала школа великог здравља - вежбе и игре духа и тела
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
170
K3 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља
Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд
дана: 2
бодова: 16
171
K3 Органском храном до здравља
Удружење TERRA'S, Суботица
дана: 2
бодова: 12
172
K3 Плесић антистресић - антистрес радионица за децу предшколског и раног школског узраста
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
173
K3 Породица у вртлогу дроге и шта чинити - водич за васпитаче
БИГЗ ЦЕНТАР ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ, Београд
дана: 1
бодова: 8
174
K3 Превенција здравља и проблема у понашању
Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд
дана: 1
бодова: 8
175
K3 Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
176
K3 Пројектна настава као метод превенције ризичних понашања код младих (на примеру наркоманије)
Центар за превенцију наркоманије, Београд
дана: 1
бодова: 8
177
K3 Трипут ура! За здравље у школи - унапређење менталног здравља младих јачањем саморегулације осећања и понашања
Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
178
K3 Школа промовише правилну исхрану
Завод за јавно здравље Суботица, Суботица
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61