logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ИНФОРМАТИКА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
239
K4 Електронски билтен школе (Newsletter)
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
240
K4 Модели комуникације у онлајн окружењу
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 3
бодова: 24
241
K4 Мултимедијални садржаји у функцији образовања
„Отворена просветна иницијатива”, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
242
K4 Парадокси Интернета
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 3
бодова: 24
243
K4 Подршка установама за израду новог и одржавање постојећег Web сајта
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
244
K4 Школа у облацима - интернет у служби ефективне педагошке праксе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61