logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

МАТЕМАТИКА


рбКомпетенцијеНазивТрајање
245
K1 Визуелизација у настави математике - напредне технике
Електротехнички факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
246
K1 Визуелна алгебра, нови методски приступи
Млади математичар, Врњачка Бања
дана: 2
бодова: 16
247
K1 ГеоГебром кроз свет математике
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
248
K1 Геометрија на шаховској табли
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 1
бодова: 8
249
K1 Геометрија у трећем и четвртом разреду основне школе
„Млади математичар“, Врњачка Бања
дана: 2
бодова: 16
250
K1 Државни семинар Друштва математичара Србије
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 14
251
K1 Круг као савршенство
Основна школа „Бранко Радичевић", Габровац
дана: 2
бодова: 16
252
K1 Математика у малом...
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
253
K1 Методичка радионица
Подружница математичара Ваљево, Ваљево
дана: 1
бодова: 8
254
K1 Облици и закони мишљења у настави математике
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
255
K1 Писмени задаци и оцењивање у настави математике
Друштво математичара Србије - подружница Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
256
K1 Примена LaTeX-a у изради наставних материјала, штампаних тестова и слајд презентација
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
257
K1 Примена шаха у математици
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 1
бодова: 8
258
K1 Савремени аспекти примене проблемских задатака у почетној настави математике
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
259
K1 Систематизација градива у настави математике
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
260
K1 Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
261
K1 Унапређивање наставе математике у средњим школама
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
262
K1 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе
Друштво математичара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
263
K2 Mатематичко моделирање у настави
Природно математички факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
264
K2 Визуелизација у настави математике - основне технике
Електротехнички факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
265
K2 Дидактичко-методска поставка часа математике
Електротехнички факултет у Београду, Београд
дана: 2
бодова: 16
266
K2 Диференцирани приступ настави математике у основној школи
Удружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Београд
дана: 1
бодова: 8
267
K2 Доприноси унапређењу средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета
Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
268
K2 Занимљиви орјентациони задаци у настави математике
Природно-математички факултет, Косовска Митровица
дана: 2
бодова: 16
269
K2 Иновативне методе у настави математике у основној и средњој школи
СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ИДЕА, Београд - Палилула
дана: 1
бодова: 8
270
K2 Интердисциплинарна настава - од математике до програмирања
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
271
K2 Кад је лака геометрија и мерење прија
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
272
K2 Како час математике да буде креативнији
Математичка гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
273
K2 Математичке радионице
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
274
K2 Методичка обрада наставних тема везаних за функције помоћу ГеоГебре на PC рачунарима и таблетима
Природно математички факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
275
K2 Организација додатне наставе математике у трећем и четвртом разреду основне школе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
276
K2 Примена различитих образовних алата у настави математике
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
277
K2 Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи
Електротехнички факултет у Београду, Београд
дана: 3
бодова: 24
278
K2 Савремени приступ настави геометрије
СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ИДЕА, Београд - Палилула
дана: 1
бодова: 8
279
K2 Сингапурска математика-од проблема до решења
Краљевачко друштво учитеља, Краљево
дана: 1
бодова: 8
280
K2 Чудесни свет математике
Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61