logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ДЕЦА/УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
886
K1 Дефектолог стручни сарадник у образовању
Ресурсни центар Знање, Београд
дана: 1
бодова: 8
281
K1 Керамика - традиција, култура, радост - интеграција и инклузија кроз уметност
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
282
K2 Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије
Удружење "Група МОСТ", Београд
дана: 2
бодова: 16
283
K2 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије - могући правци деловања васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
284
K2 Дислексије и дисграфије – изазов савременог образовања
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
285
K2 Диференцијална настава из свих предмета за ученике са тешкоћама у учењу
Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
286
K2 Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 2
бодова: 16
287
K2 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план
Удружење „Група МОСТ“, Београд
дана: 2
бодова: 16
288
K2 Инклузија по мери детета
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић", Београд
дана: 2
бодова: 16
289
K2 Менторство као најефикаснија метода у подстицању развоја даровитих
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов", Вршац
дана: 1
бодова: 8
290
K2 Настава код куће и на даљину у циљу постизања образовних стандарда помоћу савремених технологија
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
875
K2 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
291
K2 Образовна подршка деци из осетљивих група
Удружење грађана Позитив, Врање
дана: 1
бодова: 8
292
K2 Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду
ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
927
K2 Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин
дана:
бодова: 16
293
K2 Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју
Позоришна асоцијација МЕТАНОИА, Београд
дана: 1
бодова: 8
294
K2 Профил способности и израда индивудуалног образовног плана за децу/ученике из аутистичког спектра поремећаја.
Униберзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
дана: 1
бодова: 8
295
K2 Рад са децом из маргинализованих група
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
296
K2 Сметње у учењу – препознавање и превазилажење дислексије, дисграфије и дискалкулије на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
297
K2 Угледни час - прилика за све
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
298
K3 Агресивност деце и адолесцената
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
299
K3 Асистивна технологија - примена у школи
ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
300
K3 Аутизам и говорно-језички поремећаји
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
922
K3 Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама
Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија”, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
301
K3 Дефицит пажње и хиперактивност деце
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 14
302
K3 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима
ШОСО „Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
303
K3 Идентификација и рад са даровитом децом
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
304
K3 Изградимо мостове - подршка деци на хранитељству у васпитно - образовном систему
Центар за породични смештај и усвојење Београд, Београд
дана: 1
бодова: 8
305
K3 Индекс за инклузију - тренинг за примену
Центар за квалитетно образовање, Београд
дана: 1
бодова: 8
306
K3 Индивидуални образовни план - корак ка инклузивном образовању
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 2
бодова: 10
307
K3 Индивидуални образовни планови - како их правити и примењивати у пракси
Центар за квалитетно образовање, Београд
дана: 1
бодова: 8
308
K3 Индивидуални програми подршке и индивидуални образовни планови за децу са развојним сметњама
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 2
бодова: 16
309
K3 Инклузивно посредовање - фактор превенције поремећаја понашањa и сукоба у школовању
Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Београд
дана: 3
бодова: 21
310
K3 Инклузија - како је приближити наставнику у редовној школи
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
311
K3 Инклузија на делу - практична примена инклузивног модела рада у основној школи
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 2
бодова: 16
312
K3 ИОП и примери добре праксе у инклузији
Основна школа за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју "Смех и суза", Алексинац
дана: 1
бодова: 8
905
K3 Како до бољих образовних постигнућа и веће социјалне укључености деце без родитељског старања на породичном смештaју
ОПИ - Отворена просветна иницијатива, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
313
K3 Како открити и покренути даровите
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
314
K3 Лутка у настави и инклузивном процесу
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
315
K3 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања
Основна школа "Соња Маринковић", Суботица
дана: 2
бодова: 16
316
K3 Неуропсихологија у школи – дијагностика и добра пракса приступа деци са сметњама у учењу
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
317
K3 Обезбеђивање педагошког континуитета за децу са тешкоћама
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 1
бодова: 8
318
K3 Општи семинар – поремећаји и тешкоће у учењу и понашању
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Београд, Земун
дана: 3
бодова: 24
319
K3 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
320
K3 Планирање подршке - педагошки профил, индивидуализација и индивидуални образовни план (ИОП)
Иницијатива за инклузију Велики Мали, Панчево
дана: 2
бодова: 16
321
K3 Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту
Предшколска Установа „Савски венац”, Београд
дана: 2
бодова: 12
322
K3 Подршка ученицима из осетљивих група у оквиру програма професионалне оријентације
Центар Инвентива, Београд
дана: 1
бодова: 8
323
K3 Подстицање сензорне интеграције код деце (чулима до успеха)
ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
324
K3 Превентивно-корективни рад са ученицима са сметњама у развоју
Ресурсни центар за специјалну едукацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
325
K3 Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма
Предшколска установа „Наша радост”, Суботица
дана: 1
бодова: 8
326
K3 Приступ и подршка деци са развојним потешкоћама за професионални развој
Удружење грађана Позитив, Врање
дана: 1
бодова: 8
327
K3 Приступачна школа - универзални дизајн у учионици
ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
328
K3 Рад са децом и омладином са проблемима у понашању
Центар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Београд
дана: 1
бодова: 8
330
K3 Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању
Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
893
K3 Реедукација психомоторике - третман дискогнитивних и емоционалних сметњи код деце предшколског и основношколског узраста
Центар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих Тврђава, Земун, Београд
дана: 3
бодова: 24
331
K3 Романипен - ромска култура,традиција и обичаји
Трговинско-угоститељска школа ''Тоза Драговић'', Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
332
K3 Сензорна соба - асистивна технологија за ефикасније учење
Основна школа "Милинко Кушић", Ивањица
дана: 2
бодова: 14
879
K3 Социјално неприхваћено дете - подршка детету у процесу интеграције у вршњачку групу
Филозофски факултет, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
333
K3 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
334
K3 Употреба говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић", Земун
дана: 2
бодова: 16
926
K3 Учење без дискриминације - улога наставника и школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
335
K3 Час по мери детета
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
336
K3 Школа за све - инклузивно образовање
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 3
бодова: 20
337
K4 Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма
ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
338
K4 Даровито дете у школи и шта са њим
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
871
K4 Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју
Предшколска установа "Детињство", Жабаљ
дана: 1
бодова: 8
339
K4 Подршка инклузији кроз унапређивање сарадње учитеља са колегама, педагошким асистентима и родитељима ученика
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61