logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ДЕЦА/УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
282
K2 Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије
Удружење "Група МОСТ", Београд
дана: 2
бодова: 16
283
K2 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије - могући правци деловања васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 1
бодова: 8
284
K2 Дислексије и дисграфије – изазов савременог образовања
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
285
K2 Диференцијална настава из свих предмета за ученике са тешкоћама у учењу
Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
286
K2 Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе
Ресурсни центар „Знање“, Београд
дана: 2
бодова: 16
287
K2 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план
Удружење „Група МОСТ“, Београд
дана: 2
бодова: 16
288
K2 Инклузија по мери детета
Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић", Београд
дана: 2
бодова: 16
289
K2 Менторство као најефикаснија метода у подстицању развоја даровитих
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов", Вршац
дана: 1
бодова: 8
290
K2 Настава код куће и на даљину у циљу постизања образовних стандарда помоћу савремених технологија
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
875
K2 НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
291
K2 Образовна подршка деци из осетљивих група
Удружење грађана Позитив, Врање
дана: 1
бодова: 8
292
K2 Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду
ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
927
K2 Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин
дана:
бодова: 16
293
K2 Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју
Позоришна асоцијација МЕТАНОИА, Београд
дана: 1
бодова: 8
294
K2 Профил способности и израда индивудуалног образовног плана за децу/ученике из аутистичког спектра поремећаја.
Униберзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
дана: 1
бодова: 8
295
K2 Рад са децом из маргинализованих група
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
296
K2 Сметње у учењу – препознавање и превазилажење дислексије, дисграфије и дискалкулије на предшколском и школском узрасту
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
297
K2 Угледни час - прилика за све
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61