logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ДЕЦА/УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
337
K4 Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма
ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
338
K4 Даровито дете у школи и шта са њим
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
871
K4 Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју
Предшколска установа "Детињство", Жабаљ
дана: 1
бодова: 8
339
K4 Подршка инклузији кроз унапређивање сарадње учитеља са колегама, педагошким асистентима и родитељима ученика
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61