logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
345
K1 Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
346
K1 Достигнућа младих у Србији - ДМуС
Достигнућа младих у Србији, Београд
дана: 3
бодова: 24
347
K1 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
Гимназија Свети Сава, Београд
дана: 3
бодова: 24
348
K2 Aпликација метода и техника у настави и учењу
Центар за едукацију "Дидакта", Београд
дана: 3
бодова: 24
349
K2 Активирајмо ученике подстицајним задацима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
350
K2 Активно учење / настава
Образовни форум, Београд
дана: 3
бодова: 24
351
K2 Бесплатна виртуелна учионица
Удружење физичара ''Омега'', Ниш
дана: 3
бодова: 24
352
K2 Веб портали за припрему и реализацију наставе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
353
K2 Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
354
K2 Да у школи свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
355
K2 Дидактичке инструкције за подстицање стваралачких процеса учења у настави
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац
дана: 1
бодова: 8
356
K2 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању "Координата", Београд
дана: 2
бодова: 16
357
K2 Допунска и додатна настава од куће
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
358
K2 Европска будућност Србије – приказ функционисања ЕУ и јачање правне државе
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
359
K2 Електронска школа 1 - креирање курсева за учење на даљину путем интернета
Шеста београдска гимназија, Београд
дана: 4
бодова: 24
360
K2 Електронска школа 2 - креативно онлајн учење, напредне технике и администрација Мудла
Шеста београдска гимназија, Београд
дана: 4
бодова: 24
361
K2 Електронским учењем до креативне наставе
ОШ "Ђура Јакшић", Орешковица
дана: 3
бодова: 24
362
K2 Ефективно подучавање
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
363
K2 Ефикасним учењем до бољих резултата
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
364
K2 Игра: подстицај дивергентног мишљења и маште у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
365
K2 Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи 21. века
Рачунарска гимназија, Београд
дана: 3
бодова: 24
366
K2 ИКТ на часу
Хемијско технолошка школа, Суботица
дана: 3
бодова: 20
367
K2 Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика
Oсновна школа "Веселин Маслеша", Београд
дана: 1
бодова: 8
368
K2 Интегративна настава у амбијенталним учионицама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
369
K2 Интегрисана амбијентална настава
Географски факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
370
K2 Интерактивне табле у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
371
K2 Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
373
K2 Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења - „Потрага за благом“ као наставни и ваннаставни модел рада
Удружење "Тим за образовање и културу - ТОК", Београд
дана: 2
бодова: 16
374
K2 Интердисциплинарна амбијентална настава - Завичајна школа наслеђа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
375
K2 Информатичке мрвице
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
376
K2 Искористи час
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
377
K2 Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
378
K2 Истраживање: подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави (серија Тролист: иницијатива, сарадња, стваралаштво)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
379
K2 Истраживачки дијалог као подстицај критичког мишљења (серија тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
380
K2 Како до ефикасније наставе
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
381
K2 Како мислити друкчије: интердисициплинарно и дивергентно
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 3
бодова: 24
382
K2 Како унапредити наставу и учење?
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, Нови Пазар
дана: 1
бодова: 8
383
K2 Како учити – мотивација и методе успешног учења
Дом ученика средњих школа Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
384
K2 Квалитетна настава I – социјални аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
385
K2 Квалитетна настава II – организациони аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
386
K2 Квалитетна настава III – когнитивни аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
387
K2 Квизирација - учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије
Предшколска установа "Гимназион", Чачак
дана: 3
бодова: 24
388
K2 Компетентан наставник између теорије и праксе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 3
бодова: 24
389
K2 Комуникација и динамика групе у образовању одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
390
K2 Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
391
K2 Креативно учење и примена техника цртања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
392
K2 Креативност у настави као фактор успешног учења
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
393
K2 Кроз радионицу унапређујемо наставничке активности „КРУНА“ - унапређен и допуњен програм Радионица о радионици "РоР"
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
394
K2 Медији у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
395
K2 Методе активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
396
K2 Методе и облици εфикасне наставе и учења - базични ниво
Центар за образовање и професионални развој, Београд
дана: 2
бодова: 16
397
K2 Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
398
K2 Методе Оutdoor наставе – учење у непосредном окружењу
Удружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Београд
дана: 1
бодова: 8
870
K2 Методе образовања одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
399
K2 Методика примене мултимедија у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 21
400
K2 Методички модели интерактивне разредне наставе
Учитељски факултет, Београд
дана: 2
бодова: 16
401
K2 Микронастава - вршњачка едукација наставника
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 2
бодова: 16
402
K2 Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 15
403
K2 Мотивација и психолошки принципи учења
Удружење "Група МОСТ", Београд
дана: 2
бодова: 16
404
K2 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
405
K2 Мултимедији у функцији интерактивне наставе
Регионално друштво за техничко и информатичко образовање, Зрењанин
дана: 3
бодова: 20
406
K2 Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
407
K2 Настава информатике и информатика у настави – креативна примена ИКТ-а у настави
Прва нишка гимназија "Стеван Сремац", Ниш
дана: 1
бодова: 8
408
K2 Наставне методе између теорије и праксе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
409
K2 Наставом ex - cathedra до активног учења
Центар за едукацију "Дидакта", Београд
дана: 2
бодова: 16
410
K2 Нова школа-вишефронтална настава
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 2
бодова: 16
411
K2 О Дунаву, за Дунав - учионица на води
Удружење "О Дунаву-за Дунав", Београд
дана: 1
бодова: 8
869
K2 Образовање и учење одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
412
K2 Обука за радионичарски рад - интерактивне методе рада са групом
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
413
K2 Огледни час у личном плану професионалног развоја наставника у средњем стручном образовању
Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
414
K2 Од почетника до компетентног наставника-професионалца
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
415
K2 Основе активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
416
K2 Отворени задаци: подстицај дивергентног мишљења у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
417
K2 Оцена, самопроцена и формативно оцењивање
БИГЗ Центар за савремено образовање, Београд
дана: 1
бодова: 8
418
K2 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
419
K2 Оцењивање у функцији развоја ученика
Учитељски факултет у Ужицу, Ужице
дана: 2
бодова: 16
420
K2 Оцењивање у функцији учења
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 16
421
K2 Планирање активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
422
K2 Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
423
K2 Планирање, организација и евалуација образовања одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
424
K2 Повећање компетенција наставника за квалитетније и педагошки ефикасније остваривање наставе и учења
ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
дана: 3
бодова: 24
426
K2 Подстицање аутономије и инцијативе ученика у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
427
K2 Подучавањем до активног стицања знања ученика
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
428
K2 Портфолио - колекција одговорности
Заједница која учи "СаЗнање", Београд
дана: 3
бодова: 24
429
K2 Портфолио - развој појединца и установе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
430
K2 Почетак каријере без баријере
Mрежа Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање Србија, Кикинда
дана: 2
бодова: 12
431
K2 Предузетништво у основним школама
Business Innovation Programs, Београд
дана: 2
бодова: 16
432
K2 Претпоставке успешне наставе
Центар за примењену педагогију, Београд
дана: 1
бодова: 8
433
K2 Примена дебате као наставног метода у настави и учењу
Просветни преглед, Београд
дана: 2
бодова: 16
434
K2 Примена интерактивних / дигиталних уџбеника у настави
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
435
K2 Примена онлајн вики енциклопедије на српском језику у настави и учењу
Просветни преглед, Београд
дана: 1
бодова: 8
436
K2 Примена тестова знања у основној и средњој школи
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
437
K2 Програмирана настава; Програмирање наставних садржаја у основној школи
Учитељско друштво Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
438
K2 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
439
K2 Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
441
K2 Развој ученичког предузетништва у средњим школама - развој бизнис плана
Business Innovation Programs, Београд
дана: 2
бодова: 16
442
K2 Развој ученичког предузетништва у средњим школама – основни предузетнички концепти
Business Innovation Programs, Београд
дана: 1
бодова: 8
443
K2 Савремене методе наставе и наставни материјали
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 2
бодова: 16
444
K2 Савремени приступ оцењивању ученика
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
445
K2 Самовредновање у функцији развоја школа/установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
446
K2 Самоорганизовано учење
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
447
K2 Ситуацијски и проблемски задаци – креирање и оцењивање
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
448
K2 Студија на случају
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
449
K2 Студија случаја у иновативном наставном процесу
Центар за едукацију "Дидакта", Београд
дана: 3
бодова: 24
450
K2 Таксономија у функцији подизања квалитета поучавања и учења
Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Вршац
дана: 2
бодова: 12
451
K2 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
452
K2 Тестови знања - креирање и оцењивање
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
453
K2 Тестови знања у функцији оцењивања ученика
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
454
K2 Технике развијања појмова у настави
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
455
K2 Тренинг за тренере - обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
456
K2 Управљање одељењем и наставом путем eLearning-a у ванредним ситуацијама
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
457
K2 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
458
K2 Успешан тренер, успешан наставник
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
459
K2 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
460
K2 Учење на даљину и интелектуална својина
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 1
бодова: 8
461
K2 Учимо да учимо
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
462
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул I
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
463
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул II
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
464
K2 Школско друштвено одговорно предузетништво
Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд
дана: 1
бодова: 8
465
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи 1
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
466
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи 2
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 1
бодова: 8
468
K3 Диференцирана настава
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
469
K3 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење-рационално-емоционални приступ
OШ"Јелица Миловановић", Сопот
дана: 3
бодова: 24
467
K3 Како унапредити процес самоевалуције у настави?
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
470
K3 Мотивација ученика у наставном процесу
Учитељско друштво Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
471
K3 Обука за примену теста ТИП-1
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 14
472
K3 Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
473
K3 Оцењивање у функцији развоја аутономије ученика
Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Вршац
дана: 1
бодова: 8
474
K3 Подршка подстицању и развоју читања код деце
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
475
K3 Предузетништво из школске клупе
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
476
K3 Примена енигматског квиза у настави
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
477
K3 Тешкоће у учењу и понашању- препрека или изазов
Удружење грађана "Образовни импулс", Бечеј
дана: 2
бодова: 16
478
K3 Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
479
K4 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе/установе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
480
K4 Електронски дневник - Електронске оцене
Алексиначка гимназија, Алексинац
дана: 1
бодова: 8
481
K4 Идеал - интеркултурално учење кроз драму
БАЗААРТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
482
K4 Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
483
K4 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
484
K4 Од самовредновања до екстерног вредновања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
485
K4 Планирање професионалног развоја и управљање каријером
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
486
K4 Пракса и прописи
Техничка школа "Змај", Земун
дана: 1
бодова: 8
487
K4 Стручно усавршавање у служби обезбеђивања квалитета образовања - пример добре праксе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
488
K4 Учење и провера знања на даљину
Економски факултет у Суботици, Суботица
дана: 2
бодова: 16
489
K4 Учење кроз урањање у виртуелни свет
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61