logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
345
K1 Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
346
K1 Достигнућа младих у Србији - ДМуС
Достигнућа младих у Србији, Београд
дана: 3
бодова: 24
347
K1 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
Гимназија Свети Сава, Београд
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61