logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
348
K2 Aпликација метода и техника у настави и учењу
Центар за едукацију "Дидакта", Београд
дана: 3
бодова: 24
349
K2 Активирајмо ученике подстицајним задацима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
350
K2 Активно учење / настава
Образовни форум, Београд
дана: 3
бодова: 24
351
K2 Бесплатна виртуелна учионица
Удружење физичара ''Омега'', Ниш
дана: 3
бодова: 24
352
K2 Веб портали за припрему и реализацију наставе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
353
K2 Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
354
K2 Да у школи свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
355
K2 Дидактичке инструкције за подстицање стваралачких процеса учења у настави
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац
дана: 1
бодова: 8
356
K2 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика
Центар за инструктивне комуникације у образовању "Координата", Београд
дана: 2
бодова: 16
357
K2 Допунска и додатна настава од куће
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
358
K2 Европска будућност Србије – приказ функционисања ЕУ и јачање правне државе
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
359
K2 Електронска школа 1 - креирање курсева за учење на даљину путем интернета
Шеста београдска гимназија, Београд
дана: 4
бодова: 24
360
K2 Електронска школа 2 - креативно онлајн учење, напредне технике и администрација Мудла
Шеста београдска гимназија, Београд
дана: 4
бодова: 24
361
K2 Електронским учењем до креативне наставе
ОШ "Ђура Јакшић", Орешковица
дана: 3
бодова: 24
362
K2 Ефективно подучавање
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
363
K2 Ефикасним учењем до бољих резултата
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
364
K2 Игра: подстицај дивергентног мишљења и маште у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
365
K2 Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи 21. века
Рачунарска гимназија, Београд
дана: 3
бодова: 24
366
K2 ИКТ на часу
Хемијско технолошка школа, Суботица
дана: 3
бодова: 20
367
K2 Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика
Oсновна школа "Веселин Маслеша", Београд
дана: 1
бодова: 8
368
K2 Интегративна настава у амбијенталним учионицама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
369
K2 Интегрисана амбијентална настава
Географски факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
370
K2 Интерактивне табле у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
371
K2 Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
373
K2 Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења - „Потрага за благом“ као наставни и ваннаставни модел рада
Удружење "Тим за образовање и културу - ТОК", Београд
дана: 2
бодова: 16
374
K2 Интердисциплинарна амбијентална настава - Завичајна школа наслеђа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
375
K2 Информатичке мрвице
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
376
K2 Искористи час
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
377
K2 Испитивање и унапређивање умећа у решавању тестова
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
378
K2 Истраживање: подстицај за дивергентно и критичко мишљење у настави (серија Тролист: иницијатива, сарадња, стваралаштво)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
379
K2 Истраживачки дијалог као подстицај критичког мишљења (серија тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
380
K2 Како до ефикасније наставе
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 2
бодова: 16
381
K2 Како мислити друкчије: интердисициплинарно и дивергентно
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 3
бодова: 24
382
K2 Како унапредити наставу и учење?
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, Нови Пазар
дана: 1
бодова: 8
383
K2 Како учити – мотивација и методе успешног учења
Дом ученика средњих школа Сомбор, Сомбор
дана: 1
бодова: 8
384
K2 Квалитетна настава I – социјални аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
385
K2 Квалитетна настава II – организациони аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
386
K2 Квалитетна настава III – когнитивни аспекти успешног поучавања и учења
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
387
K2 Квизирација - учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије
Предшколска установа "Гимназион", Чачак
дана: 3
бодова: 24
388
K2 Компетентан наставник између теорије и праксе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 3
бодова: 24
389
K2 Комуникација и динамика групе у образовању одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
390
K2 Корак по корак – квалитетном образовном праксом ка друштву знања
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
391
K2 Креативно учење и примена техника цртања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
392
K2 Креативност у настави као фактор успешног учења
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
393
K2 Кроз радионицу унапређујемо наставничке активности „КРУНА“ - унапређен и допуњен програм Радионица о радионици "РоР"
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
394
K2 Медији у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
395
K2 Методе активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
396
K2 Методе и облици εфикасне наставе и учења - базични ниво
Центар за образовање и професионални развој, Београд
дана: 2
бодова: 16
397
K2 Методе и технике оцењивања засноване на критеријумима
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
398
K2 Методе Оutdoor наставе – учење у непосредном окружењу
Удружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Београд
дана: 1
бодова: 8
870
K2 Методе образовања одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
399
K2 Методика примене мултимедија у настави
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 21
400
K2 Методички модели интерактивне разредне наставе
Учитељски факултет, Београд
дана: 2
бодова: 16
401
K2 Микронастава - вршњачка едукација наставника
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 2
бодова: 16
402
K2 Мотивација за учење употребом критичког мишљења у настави
Креативна педагогија, Пожаревац
дана: 2
бодова: 15
403
K2 Мотивација и психолошки принципи учења
Удружење "Група МОСТ", Београд
дана: 2
бодова: 16
404
K2 Мултимедијa у настави и учењу у основној школи
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
405
K2 Мултимедији у функцији интерактивне наставе
Регионално друштво за техничко и информатичко образовање, Зрењанин
дана: 3
бодова: 20
406
K2 Напредно учење у складу са стандардима ОЕБС-а
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
407
K2 Настава информатике и информатика у настави – креативна примена ИКТ-а у настави
Прва нишка гимназија "Стеван Сремац", Ниш
дана: 1
бодова: 8
408
K2 Наставне методе између теорије и праксе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
409
K2 Наставом ex - cathedra до активног учења
Центар за едукацију "Дидакта", Београд
дана: 2
бодова: 16
410
K2 Нова школа-вишефронтална настава
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 2
бодова: 16
411
K2 О Дунаву, за Дунав - учионица на води
Удружење "О Дунаву-за Дунав", Београд
дана: 1
бодова: 8
869
K2 Образовање и учење одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
412
K2 Обука за радионичарски рад - интерактивне методе рада са групом
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
413
K2 Огледни час у личном плану професионалног развоја наставника у средњем стручном образовању
Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
414
K2 Од почетника до компетентног наставника-професионалца
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
415
K2 Основе активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
416
K2 Отворени задаци: подстицај дивергентног мишљења у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
417
K2 Оцена, самопроцена и формативно оцењивање
БИГЗ Центар за савремено образовање, Београд
дана: 1
бодова: 8
418
K2 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
419
K2 Оцењивање у функцији развоја ученика
Учитељски факултет у Ужицу, Ужице
дана: 2
бодова: 16
420
K2 Оцењивање у функцији учења
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 16
421
K2 Планирање активно-оријентисане наставе
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
422
K2 Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
423
K2 Планирање, организација и евалуација образовања одраслих
Друштво андрагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
424
K2 Повећање компетенција наставника за квалитетније и педагошки ефикасније остваривање наставе и учења
ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
дана: 3
бодова: 24
426
K2 Подстицање аутономије и инцијативе ученика у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
427
K2 Подучавањем до активног стицања знања ученика
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
428
K2 Портфолио - колекција одговорности
Заједница која учи "СаЗнање", Београд
дана: 3
бодова: 24
429
K2 Портфолио - развој појединца и установе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
430
K2 Почетак каријере без баријере
Mрежа Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање Србија, Кикинда
дана: 2
бодова: 12
431
K2 Предузетништво у основним школама
Business Innovation Programs, Београд
дана: 2
бодова: 16
432
K2 Претпоставке успешне наставе
Центар за примењену педагогију, Београд
дана: 1
бодова: 8
433
K2 Примена дебате као наставног метода у настави и учењу
Просветни преглед, Београд
дана: 2
бодова: 16
434
K2 Примена интерактивних / дигиталних уџбеника у настави
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
435
K2 Примена онлајн вики енциклопедије на српском језику у настави и учењу
Просветни преглед, Београд
дана: 1
бодова: 8
436
K2 Примена тестова знања у основној и средњој школи
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
437
K2 Програмирана настава; Програмирање наставних садржаја у основној школи
Учитељско друштво Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
438
K2 Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
439
K2 Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
441
K2 Развој ученичког предузетништва у средњим школама - развој бизнис плана
Business Innovation Programs, Београд
дана: 2
бодова: 16
442
K2 Развој ученичког предузетништва у средњим школама – основни предузетнички концепти
Business Innovation Programs, Београд
дана: 1
бодова: 8
443
K2 Савремене методе наставе и наставни материјали
Центар за унапређење наставе "Абакус", Београд
дана: 2
бодова: 16
444
K2 Савремени приступ оцењивању ученика
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
445
K2 Самовредновање у функцији развоја школа/установа
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
446
K2 Самоорганизовано учење
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
447
K2 Ситуацијски и проблемски задаци – креирање и оцењивање
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
448
K2 Студија на случају
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
449
K2 Студија случаја у иновативном наставном процесу
Центар за едукацију "Дидакта", Београд
дана: 3
бодова: 24
450
K2 Таксономија у функцији подизања квалитета поучавања и учења
Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Вршац
дана: 2
бодова: 12
451
K2 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
452
K2 Тестови знања - креирање и оцењивање
Удружење наставника "ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
453
K2 Тестови знања у функцији оцењивања ученика
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
454
K2 Технике развијања појмова у настави
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
455
K2 Тренинг за тренере - обука за стицање знања, способности и вештина за рад са групом
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
456
K2 Управљање одељењем и наставом путем eLearning-a у ванредним ситуацијама
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
457
K2 Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
458
K2 Успешан тренер, успешан наставник
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 16
459
K2 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
460
K2 Учење на даљину и интелектуална својина
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 1
бодова: 8
461
K2 Учимо да учимо
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
462
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул I
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
463
K2 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул II
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
464
K2 Школско друштвено одговорно предузетништво
Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд
дана: 1
бодова: 8
465
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи 1
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 16
466
K2 Школско оцењивање у основној и средњој школи 2
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61