logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
468
K3 Диференцирана настава
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
469
K3 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење-рационално-емоционални приступ
OШ"Јелица Миловановић", Сопот
дана: 3
бодова: 24
467
K3 Како унапредити процес самоевалуције у настави?
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
470
K3 Мотивација ученика у наставном процесу
Учитељско друштво Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
471
K3 Обука за примену теста ТИП-1
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 2
бодова: 14
472
K3 Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 1
бодова: 8
473
K3 Оцењивање у функцији развоја аутономије ученика
Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов", Вршац
дана: 1
бодова: 8
474
K3 Подршка подстицању и развоју читања код деце
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
475
K3 Предузетништво из школске клупе
Центар Инвентива, Београд
дана: 2
бодова: 16
476
K3 Примена енигматског квиза у настави
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
477
K3 Тешкоће у учењу и понашању- препрека или изазов
Удружење грађана "Образовни импулс", Бечеј
дана: 2
бодова: 16
478
K3 Целодневна настава и продужени боравак – будућност наше школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61