logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
479
K4 Акционо истраживање у функцији самовредновања рада школе/установе
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
480
K4 Електронски дневник - Електронске оцене
Алексиначка гимназија, Алексинац
дана: 1
бодова: 8
481
K4 Идеал - интеркултурално учење кроз драму
БАЗААРТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
482
K4 Методе, поступци и технике превазилажења конфликата у процесу образовања
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
483
K4 Мотивисање професора и ученика у циљу унапређења образовног процеса у средњим школама
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
484
K4 Од самовредновања до екстерног вредновања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
485
K4 Планирање професионалног развоја и управљање каријером
Друштво учитеља Крушевца, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
486
K4 Пракса и прописи
Техничка школа "Змај", Земун
дана: 1
бодова: 8
487
K4 Стручно усавршавање у служби обезбеђивања квалитета образовања - пример добре праксе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
488
K4 Учење и провера знања на даљину
Економски факултет у Суботици, Суботица
дана: 2
бодова: 16
489
K4 Учење кроз урањање у виртуелни свет
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61