logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
490
K1 Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом
Удружење васпитача златиборског округа, Ужице
дана: 2
бодова: 16
491
K1 Дете у саобраћају
Предшколска установа "Гимназион", Чачак
дана: 3
бодова: 24
492
K1 Игром до музичког знања
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
493
K1 Керамика - традиција, култура, радост - калупи (специјалистички програм)
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
494
K1 Керамика - традиција, култура, радост - коло (специјалистички програм)
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
495
K1 Керамика - традиција, култура, радост - основни програм
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
496
K1 Моћ маште, моћ покрета – драмске технике у причама за децу
Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дана: 2
бодова: 16
497
K1 Музичко васпитање у предшколским установама- иновативно креативне активности са тежиштем на дечје музичко стваралаштво
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
498
K1 Развијање предшколког курикулума који се базира на игри
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска МИтровица
дана: 3
бодова: 24
499
K1 Растимо уз плес
Дечија плесна асоцијација, Београд
дана: 3
бодова: 20
500
K1 Родитељи као партнери у васпитно - образовном раду
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'', Темерин
дана: 2
бодова: 16
501
K1 Са родитељима, од проблема до решења
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'', Темерин
дана: 1
бодова: 8
502
K1 Спајдиленд - спортски вртић двадесет првог века
пу Јелица Обрадовић, Младеновац
дана: 2
бодова: 16
503
K1 Спортико Змај - јасле
Предшколска установа "Раковица", Београд, Раковица
дана: 1
бодова: 8
504
K1 Тимски рад у процесу планирања
Предшколска установа Врачар, Београд, Врачар
дана: 3
бодова: 22
505
K1 Увежбавање деце предшколског узраста у припреми за усвајање читања
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска МИтровица
дана: 3
бодова: 24
506
K2 Бити хуман је лако, када знаш како – промоција хуманих вредности
Црвени крст Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
507
K2 Вербална асоцијација у функцији развоја предшколског детета
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда
дана: 2
бодова: 12
508
K2 Компетенције васпитача за развој еколошке свести и рационално коришћење енергетских потенцијала
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
509
K2 Лутка у јаслицама
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
510
K2 Мала ликовна трилогија
ПУ "Бошко Буха" Палилула, Београд, Палилула
дана: 3
бодова: 24
511
K2 Математика у вртићу
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
512
K2 НТЦ систем учења – развој укупних способности детета
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
425
K2 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул II
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
513
K2 Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала
Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дана: 1
бодова: 8
514
K2 Предшколска математика - решавање проблема
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
515
K2 Припреми се за слова - припрема за описмењавање
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
516
K2 Пројекти у предшколској установи
ПУ "Др Сима Милошевић", Земун, Београд
дана: 3
бодова: 21
517
K2 Радост учења – изазов подучавања
Центар за неформално образовање "Други Корак", Нова Пазова
дана: 1
бодова: 8
518
K2 Стручно усавршавање по мери сваког васпитача
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
519
K2 Траговима звука - уметничка музика као подстицај за игру и развој предшколске деце и интересовања за различите садржаје
Предшколска установа "Паша и Наташа", Нова Варош
дана: 3
бодова: 24
520
K2 Утицај усмерених активности на учење и мотивацију деце предшколског узраста
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда
дана: 2
бодова: 15
521
K2 Учење у окружењу вртића
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 1
бодова: 8
524
K3 Брига за дете - стратегије за развијање животних вештина код деце
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
525
K3 Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама
ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун, Београд
дана: 1
бодова: 8
526
K3 Визуелно мишљење - ликовне активности у предшколској установи
ПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
527
K3 Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социоемоционални развој детета
Дечија установа "Дечија радост", Ириг
дана: 1
бодова: 8
528
K3 Говор деце раног узраста
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
529
K3 Говорне радионице
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 14
530
K3 Да у вртићу свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
531
K3 Дете са развојним ризиком у предшколској установи
Центар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Београд
дана: 2
бодова: 16
532
K3 Друштвена средина место за развој и учење
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
533
K3 Знање, покрет и одрастање
ПУ „Пчелица”, Ниш
дана: 2
бодова: 16
534
K3 Игралица-причалица/активности за побољшање говорног статуса деце
Предшколска установа „Бошко Буха", Београд
дана: 2
бодова: 16
535
K3 Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
536
K3 Ја могу - корак напред - музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
537
K3 Ја полазим у школу - индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу
Предшколска установа „Наша радост", Суботица
дана: 1
бодова: 8
538
K3 Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 16
539
K3 Јачање родитељских компетенција у циљу адекватне подршке раног развоја и учења код деце
Удружење грађана Родитељ, Београд
дана: 1
бодова: 8
540
K3 Ка објективности посматрања
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 20
541
K3 Комуникативна и стваралачка употреба говора
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 3
бодова: 18
542
K3 Корак по корак за здрав корак
ПУ „Пчелица”, Ниш
дана: 1
бодова: 8
522
K3 Мaло ја, мало ти - сарадничка брига о деци
Предшколска установа „Полетарац“, Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
523
K3 Мeтодичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 1
бодова: 8
543
K3 Моја васпитна група је посебна
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
544
K3 Научи ме како, рећи ћу ти лако - подстицање говорно-језичког развоја деце раног узраста
ПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
545
K3 Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступу за децу предшколског узраста
Предшколска установа „Нада Наумовић", Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
546
K3 Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 24
547
K3 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул I
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
548
K3 Подстицајно окружење и подршка развоју и учењу деце из ромске заједнице у предшколској установи
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
549
K3 Подстицање говорно-језичког развоја
ПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
550
K3 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 3
бодова: 21
551
K3 Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
552
K3 Превенција агресије и насиља на предшколском узрасту
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
553
K3 Предшколско дете и класична музика
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 16
554
K3 Предшколско дете јасленог узраста и класична музика
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 12
555
K3 Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста
Валдорф друштво - Србија, Београд
дана: 2
бодова: 16
556
K3 Припрема за полазак у школу кроз јачање унутрашњих ресурса деце за ефикасну адаптацију на школске услове
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали свет", Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 2
бодова: 14
557
K3 Професионална одговорност запослених у ПУ у функцији подизања квалитета рада, виђена кроз процес реализације инклузије
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
558
K3 Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања намењених деци раног узраста
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
559
K3 Развијање различитих програма за децу раног узраста кроз партнерство предшколске установе, локалне самоуправе и породице
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
560
K3 Развој социјалне компетенције код деце - кутија пуна осећаја
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 21
561
K3 Развојне карактеристике предшколске деце: како да препознате и савладате понашања која одступају од очекиваног
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
562
K3 Развојни Монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма
Монтесори друштво Србије, Суботица
дана: 3
бодова: 21
563
K3 Рани моторички и интелектуални развој деце
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
564
K3 Свако дете снаге има – препознај их и гради на њима!
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
565
K3 У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног насиља, злостављања и занемаривања
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 2
бодова: 14
566
K3 Уметничка дела у дечијем свету вртић
Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет", Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 3
бодова: 18
567
K3 Успешна комуникација са децом - услов за развој пожељног понашања детета
ПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
568
K3 Утицај васпитања на развој емоционалних компетенци
Центар за подстицање развоја детета, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
569
K3 Холистичко васпитање и образовање деце у активностима развоја говора и ликовног васпитања
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 3
бодова: 24
570
K4 Адаптација деце уз активно учешће родитеља
ПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
571
K4 Заједно у одрастању - сарадња са породицом
Предшколска установа:''Бамби'', Кула
дана: 2
бодова: 16
572
K4 Изговор без муке-сарадња васпитач-родитељ/ логопед у функцији побољшања изговора гласова
Предшколска установа „Бамби“ Кула, Кула
дана: 2
бодова: 16
573
K4 Кућа пријатељства - породица у вртићу
ПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
574
K4 Наш вртић као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле
Предшколска установа „Чукарица“, Београд
дана: 3
бодова: 22
575
K4 Наше јасле као место за опуштање-антистрес програм за децу и одрасле
Предшколска установа „Чукарица“, Београд
дана: 3
бодова: 22
576
K4 Подршка дечјем развоју и напредовању кроз програме сарадње са породицом
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
577
K4 Сарадња вртића и окружења
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 1
бодова: 8
578
K4 Сарадња са породицама и ефикасне вештине комуникације са родитељима деце предшколског узраста
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
579
K4 Сарадња са родитељима
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61