logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
490
K1 Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом
Удружење васпитача златиборског округа, Ужице
дана: 2
бодова: 16
491
K1 Дете у саобраћају
Предшколска установа "Гимназион", Чачак
дана: 3
бодова: 24
492
K1 Игром до музичког знања
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
493
K1 Керамика - традиција, култура, радост - калупи (специјалистички програм)
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
494
K1 Керамика - традиција, култура, радост - коло (специјалистички програм)
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
495
K1 Керамика - традиција, култура, радост - основни програм
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
496
K1 Моћ маште, моћ покрета – драмске технике у причама за децу
Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дана: 2
бодова: 16
497
K1 Музичко васпитање у предшколским установама- иновативно креативне активности са тежиштем на дечје музичко стваралаштво
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
498
K1 Развијање предшколког курикулума који се базира на игри
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска МИтровица
дана: 3
бодова: 24
499
K1 Растимо уз плес
Дечија плесна асоцијација, Београд
дана: 3
бодова: 20
500
K1 Родитељи као партнери у васпитно - образовном раду
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'', Темерин
дана: 2
бодова: 16
501
K1 Са родитељима, од проблема до решења
Предшколска установа ''Вељко Влаховић'', Темерин
дана: 1
бодова: 8
502
K1 Спајдиленд - спортски вртић двадесет првог века
пу Јелица Обрадовић, Младеновац
дана: 2
бодова: 16
503
K1 Спортико Змај - јасле
Предшколска установа "Раковица", Београд, Раковица
дана: 1
бодова: 8
504
K1 Тимски рад у процесу планирања
Предшколска установа Врачар, Београд, Врачар
дана: 3
бодова: 22
505
K1 Увежбавање деце предшколског узраста у припреми за усвајање читања
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска МИтровица
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61