logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
524
K3 Брига за дете - стратегије за развијање животних вештина код деце
Удружење васпитача Војводине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
525
K3 Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама
ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун, Београд
дана: 1
бодова: 8
526
K3 Визуелно мишљење - ликовне активности у предшколској установи
ПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
527
K3 Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социоемоционални развој детета
Дечија установа "Дечија радост", Ириг
дана: 1
бодова: 8
528
K3 Говор деце раног узраста
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
529
K3 Говорне радионице
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 14
530
K3 Да у вртићу свако учи радосно и лако
Образовање плус, Београд
дана: 2
бодова: 16
531
K3 Дете са развојним ризиком у предшколској установи
Центар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Београд
дана: 2
бодова: 16
532
K3 Друштвена средина место за развој и учење
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
533
K3 Знање, покрет и одрастање
ПУ „Пчелица”, Ниш
дана: 2
бодова: 16
534
K3 Игралица-причалица/активности за побољшање говорног статуса деце
Предшколска установа „Бошко Буха", Београд
дана: 2
бодова: 16
535
K3 Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
536
K3 Ја могу - корак напред - музичке активности и визуелне картице у функцији подстицања развоја деце са сметњама у развоју
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
537
K3 Ја полазим у школу - индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу
Предшколска установа „Наша радост", Суботица
дана: 1
бодова: 8
538
K3 Јачање компетенција васпитача за подстицање социјалног развоја деце
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 16
539
K3 Јачање родитељских компетенција у циљу адекватне подршке раног развоја и учења код деце
Удружење грађана Родитељ, Београд
дана: 1
бодова: 8
540
K3 Ка објективности посматрања
Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд
дана: 3
бодова: 20
541
K3 Комуникативна и стваралачка употреба говора
Удружење васпитача Београда, Београд
дана: 3
бодова: 18
542
K3 Корак по корак за здрав корак
ПУ „Пчелица”, Ниш
дана: 1
бодова: 8
522
K3 Мaло ја, мало ти - сарадничка брига о деци
Предшколска установа „Полетарац“, Стара Пазова
дана: 1
бодова: 8
523
K3 Мeтодичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 1
бодова: 8
543
K3 Моја васпитна група је посебна
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
544
K3 Научи ме како, рећи ћу ти лако - подстицање говорно-језичког развоја деце раног узраста
ПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
545
K3 Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступу за децу предшколског узраста
Предшколска установа „Нада Наумовић", Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
546
K3 Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 24
547
K3 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул I
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
548
K3 Подстицајно окружење и подршка развоју и учењу деце из ромске заједнице у предшколској установи
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
549
K3 Подстицање говорно-језичког развоја
ПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
550
K3 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 3
бодова: 21
551
K3 Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу
ПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
552
K3 Превенција агресије и насиља на предшколском узрасту
Институт за педагошка истраживања, Београд
дана: 2
бодова: 16
553
K3 Предшколско дете и класична музика
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 16
554
K3 Предшколско дете јасленог узраста и класична музика
Предшколска установа „Раковица", Београд, Раковица
дана: 2
бодова: 12
555
K3 Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста
Валдорф друштво - Србија, Београд
дана: 2
бодова: 16
556
K3 Припрема за полазак у школу кроз јачање унутрашњих ресурса деце за ефикасну адаптацију на школске услове
Удружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали свет", Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 2
бодова: 14
557
K3 Професионална одговорност запослених у ПУ у функцији подизања квалитета рада, виђена кроз процес реализације инклузије
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
558
K3 Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања намењених деци раног узраста
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 2
бодова: 16
559
K3 Развијање различитих програма за децу раног узраста кроз партнерство предшколске установе, локалне самоуправе и породице
ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
дана: 3
бодова: 24
560
K3 Развој социјалне компетенције код деце - кутија пуна осећаја
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 3
бодова: 21
561
K3 Развојне карактеристике предшколске деце: како да препознате и савладате понашања која одступају од очекиваног
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
562
K3 Развојни Монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма
Монтесори друштво Србије, Суботица
дана: 3
бодова: 21
563
K3 Рани моторички и интелектуални развој деце
Удружење предшколских радника, Нови Београд
дана: 2
бодова: 16
564
K3 Свако дете снаге има – препознај их и гради на њима!
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
565
K3 У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног насиља, злостављања и занемаривања
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад 21000
дана: 2
бодова: 14
566
K3 Уметничка дела у дечијем свету вртић
Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет", Петровчић, општина Сурчин Београд
дана: 3
бодова: 18
567
K3 Успешна комуникација са децом - услов за развој пожељног понашања детета
ПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
568
K3 Утицај васпитања на развој емоционалних компетенци
Центар за подстицање развоја детета, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
569
K3 Холистичко васпитање и образовање деце у активностима развоја говора и ликовног васпитања
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61