logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
570
K4 Адаптација деце уз активно учешће родитеља
ПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 20
571
K4 Заједно у одрастању - сарадња са породицом
Предшколска установа:''Бамби'', Кула
дана: 2
бодова: 16
572
K4 Изговор без муке-сарадња васпитач-родитељ/ логопед у функцији побољшања изговора гласова
Предшколска установа „Бамби“ Кула, Кула
дана: 2
бодова: 16
573
K4 Кућа пријатељства - породица у вртићу
ПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
574
K4 Наш вртић као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле
Предшколска установа „Чукарица“, Београд
дана: 3
бодова: 22
575
K4 Наше јасле као место за опуштање-антистрес програм за децу и одрасле
Предшколска установа „Чукарица“, Београд
дана: 3
бодова: 22
576
K4 Подршка дечјем развоју и напредовању кроз програме сарадње са породицом
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
577
K4 Сарадња вртића и окружења
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 1
бодова: 8
578
K4 Сарадња са породицама и ефикасне вештине комуникације са родитељима деце предшколског узраста
Друштво учитеља Новог Сада, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
579
K4 Сарадња са родитељима
Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Пирот
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61