logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРИРОДНЕ НАУКЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
580
K1 Веб ГИС и геонауке
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
915
K1 Вода: Интердисциплинарни приступ заштити и одрживом коришћењу
Истраживачка станица Петница, Ваљево
дана: 3
бодова: 24
581
K1 Експеримент као централни део теме – сценарио за час физике
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
582
K1 Експериментално-практични и интердисциплинарни садржаји у настави природних наука – биологија, хемија, физика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
583
K1 Експериментом до успешне наставе у физици – научни метод
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 16
921
K1 Зоологија и екологија у настави биологије -практикум
Департман за биологију и екологију, ПМФ, УНС, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
910
K1 Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
584
K1 Између физике и биологије има неке хемије- 2
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 1
бодова: 8
585
K1 Интердисциплинарна настава -шта биологија и хемија имају заједничко
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
586
K1 Како се заштитити од природних непогода
Географски институт „Јован Цвијић" САНУ Београд, Београд
дана: 2
бодова: 16
587
K1 Магична моћ воде
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос", Београд
дана: 1
бодова: 8
913
K1 Методика наставе електротехнике у техничком и информатичком образовању
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Земун
дана: 1
бодова: 8
892
K1 Молекуларна биологија - лакшим путем до функционалног знања
Биолошки факултет, Београд
дана: 1
бодова: 8
889
K1 Настава природних и техничких наука и рачунаром контролисана наставна средства
Математичка гимназија, Београд
дана: 2
бодова: 16
877
K1 Образовањем до одрживог развоја
Удружење „Школа за опстанак”, Београд
дана: 2
бодова: 16
874
K1 Обука наставника за примену „Зеленог пакета”
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
899
K1 Планирање наставе хемије - смернице за квалитетну наставу
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
912
K1 Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању – иновативни приступ са практичним примерима
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Земун
дана: 2
бодова: 16
911
K1 Примена информатичких технологија у настави ТИО – иновативни приступ са практичним примерима
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд, Земун
дана: 2
бодова: 16
588
K1 Проблемска настава природе и друштва
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
589
K1 Републички семинар о настави физике
Друштво физичара Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
590
K1 Са крова до звезда
Друштво физичара Ниш, Ниш
дана: 2
бодова: 16
591
K1 Савремена географија-напредак у настави и пруступу географским садржајима и јачање професионалних капацитета наставника
Средња школа „Доситеј", Београд
дана: 1
бодова: 8
592
K1 Савремена физика у истраживањима, настави и примени
Институт за физику, Београд
дана: 2
бодова: 16
888
K1 Савремени приступ увођењу ученика у свет програмирања
Математичка гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
593
K1 Техничко и информатичко образовање кроз креативну наставу
Друштво наставника техничког образовања Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
906
K1 У свету једина, моја домовина - Упознавање деце са природно-географским и друштвено-економским одликама домовине
Савез удружења васпитача Србије, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
594
K1 У свету природе и друштва
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
595
K1 Унапређење наставе географије
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос", Београд
дана: 1
бодова: 8
883
K1 Унапређење саобраћајног образовања и васпитања - „10 лекција које живот значе”
Центар за унапређење друштва, Београд
дана: 2
бодова: 10
596
K1 Физика кроз огледе 2
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
884
K2 Игре у настави
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
597
K2 Интерактивне методе у настави физике
Друштво физичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
598
K2 Креативна радионица техничког и информатичког образовања
Архитектонска техничка школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
887
K2 Методика реализацијe модула у настави техничког и информатичког образовања као могућност развоја креативности ученика
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
599
K2 Минипројекти у реализацији интегрисаних садржаја природних наука (физике и хемије)
Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
898
K2 Мобилни свет наставе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
600
K2 Могућности иновирања и осавремењавања наставе Света око нас/Природе и друштва
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
920
K2 Подршка изради и примени мултимедијалних садржаја у настави ТИО
Департман за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару, Нови Пазар
дана: 2
бодова: 12
900
K2 Подстицање мотивације ученика за учење садржаја физике применом мултимедијa и експеримената
Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Департман за физику, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
601
K2 Примена мултимедије у настави биологије и екологије
Департман за биологију и екологију, ПМФ, УНС, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
602
K2 Рука у тесту - Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа
Институт за нуклеарне науке ВИНЧА, Београд
дана: 1
бодова: 8
917
K2 Унапређење знања о безбедности саобраћаја наставника основних школа
Српски комитет за безбедност саобраћаја, Београд
дана: 2
бодова: 16
925
K2 Управљање пројектима из области заштите животне средине
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
603
K2 Учитељи у свету огледа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
878
K4 Комуникација за животну средину
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61