logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРИРОДНЕ НАУКЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
884
K2 Игре у настави
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
597
K2 Интерактивне методе у настави физике
Друштво физичара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
598
K2 Креативна радионица техничког и информатичког образовања
Архитектонска техничка школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
887
K2 Методика реализацијe модула у настави техничког и информатичког образовања као могућност развоја креативности ученика
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
599
K2 Минипројекти у реализацији интегрисаних садржаја природних наука (физике и хемије)
Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
898
K2 Мобилни свет наставе
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
600
K2 Могућности иновирања и осавремењавања наставе Света око нас/Природе и друштва
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
920
K2 Подршка изради и примени мултимедијалних садржаја у настави ТИО
Департман за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару, Нови Пазар
дана: 2
бодова: 12
900
K2 Подстицање мотивације ученика за учење садржаја физике применом мултимедијa и експеримената
Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Департман за физику, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
601
K2 Примена мултимедије у настави биологије и екологије
Департман за биологију и екологију, ПМФ, УНС, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
602
K2 Рука у тесту - Инквајери метод у реализацији научних садржаја од предшколског до средњошколског нивоа
Институт за нуклеарне науке ВИНЧА, Београд
дана: 1
бодова: 8
917
K2 Унапређење знања о безбедности саобраћаја наставника основних школа
Српски комитет за безбедност саобраћаја, Београд
дана: 2
бодова: 16
925
K2 Управљање пројектима из области заштите животне средине
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
603
K2 Учитељи у свету огледа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61