logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ (СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ)


рбКомпетенцијеНазивТрајање
923
K1 CAD/CAM концепт
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
604
K1 Аудио технологије
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
605
K1 Аутоматизовано програмирање компјутерски управљаних машина алатки (програмирање KUMA применом CAD/CAM софтвера)
Факултет техничких наука, Нови Сад, 21000
дана: 2
бодова: 16
606
K1 Аутоматско програмирање и управљање CNC глодалицом за финалну обраду дрвета
Техничка школа„Дрво арт”, Београд
дана: 3
бодова: 24
607
K1 Безбедност хране путем знања о стандардима
Санитарно Еколошко Друштво САН ЕКО, Београд
дана: 2
бодова: 16
608
K1 Бизнис план и предузетништво – идентификација и формулисање предузетничке идеје у форми бизнис плана
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд
дана: 1
бодова: 8
609
K1 Бизнис план у функцији развоја предузетништва у средњим школама.
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
610
K1 Видео технологије
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
611
K1 Визуелно програмирање и примена - програмирање робота
Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла”, Краљево
дана: 3
бодова: 24
612
K1 Виртуелнa туристичка агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
613
K1 Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
614
K1 Дидактика и корелација економских предмета
Образовно креативни центар, Бор
дана: 3
бодова: 24
615
K1 Дијагностичка мерења у системима паљења и убризгавања
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
616
K1 Дијагностичка мерења у системима стабилности и комфора
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
дана: 2
бодова: 16
617
K1 Еко вожња
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
618
K1 Економско-финасијска анализа у туризму и хотелијерству
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
909
K1 Електромагнетно поље у радној и животној средини
ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш
дана: 1
бодова: 8
619
K1 Енергетска ефикасност објеката – колико се исплати?
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
620
K1 Иновације у безбедности хране и пића применом ХАЦЦП система у угоститељству
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
621
K1 Иновације у истраживању туристичког тржишта
Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
622
K1 Испитивање текстила, коже и обуће и обликовање текстилних производа
Школа за дизајн текстила, Београд
дана: 2
бодова: 16
891
K1 Климатске промене и рационално коришћење земљишта и вода у пољопривредној производњи
Пољопривредни факултет, Београд - Земун
дана: 2
бодова: 16
623
K1 Лековито, ароматично и зачинско биље- од сировине до производа
Технолошки факултет Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
624
K1 Могућности примене MS Excel апликације у настави економске групе предмета
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
625
K1 Могућности унапређења наставе из предмета предузетништво
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
626
K1 Обука у бироу, оцењивање – ниво III
Удружење наставника „ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
627
K1 Обука у бироу, фаза јединственог рада – ниво I
Удружење наставника „ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
628
K1 Обука у бироу, фаза подељеног рада – ниво II
Удружење наставника „ВЕТ Форум", Ужице
дана: 2
бодова: 16
902
K1 Органска пољопривреда у настави - организација практичних вежби и практичних задатака
Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор
дана: 2
бодова: 16
896
K1 Пољопривредни производи у функцији руралног туризма - Шта се туристима може понудити?
Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
629
K1 Пословно успешан и остварен наставник
Образовно - методички центар „Катедра”, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
630
K1 Правилним управљањем хемикалијама до безбеднијег радног окружења
Технолошки факултет Нови Сад, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
631
K1 Примена методе пројекта у настави
Удружење наставника „ВЕТ Форум”, Ужице
дана: 2
бодова: 16
632
K1 Примена микроконтролера
Средња школа, Крупањ
дана: 2
бодова: 16
633
K1 Програмирање KУМА у радионичким условима - програмски системи за интерактивно дијалошко програмирање KУМА
Факултет техничких наука, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
634
K1 Програмирање нумерички управљаних машина алатки - стање и трендови
Факултет техничких наука, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
635
K1 Савремена информатичка знања у туристичком и хотелијерском пословању
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
636
K1 Савремена техничка решења на моторним возилима која нису обухваћена наставним планом а присутна су у пракси
Средња школа „Лукијан Мушицки”, Темерин
дана: 2
бодова: 16
637
K1 Савремене машинe алаткe - стање и трендови
Факултет техничких наука, Нови Сад, 21000
дана: 2
бодова: 16
638
K1 Савремени модел планирања и реализације наставе стручних предмета у техничким школама
Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац, Књажевац
дана: 2
бодова: 16
639
K1 Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства применом студија случаја из домаће праксе
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
640
K1 Савремени трендови у теорији и пракси маркетинга и методама његовог изучавања
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд
дана: 1
бодова: 8
641
K1 Садржаји економске групе предмета на другачији начин
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
642
K1 Технике анализа саобраћајних незгода
Политехничка школа, Крагујевац
дана: 2
бодова: 16
881
K1 Увођење Еврокодова у грађевинарству - Пројектовање бетонских конструкција према Еврокоду 2
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Суботица
дана: 2
бодова: 16
924
K1 Употреба рачунара у техничком дизајну и провери
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
643
K1 Управљање тржишним променама у туризму и хотелијерству
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
644
K1 Часови у функцији знања и примене – ЈА то умем и могу сам
Саобраћајно-техничка школа, Земун
дана: 1
бодова: 8
882
K2 Ангажовани наставник-савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању
Центар за образовно лидерство, Београд
дана: 1
бодова: 8
645
K2 Идеја – први корак ученика ка будућности
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
897
K2 Искорак ка нанотехнологији – 3Д штампа у пракси
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
646
K2 Нови вид тестирања и развијање задатака знања
Удружење наставника "М Форум, Ниш
дана: 2
бодова: 16
647
K2 Развијање задатака случајева
Удружење наставника „М Форум”, Ниш
дана: 2
бодова: 16
648
K2 Развијање ситуацијских задатака
Удружење наставника "М Форум, Ниш
дана: 2
бодова: 16
918
K2 Савремене тенденције у друмском саобраћају
Висока техничка школа струковнихстудија, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
649
K2 Састављање и оцењивање тестова
Удружење наставника "М Форум, Ниш
дана: 2
бодова: 16
890
K2 Унапређење знања о безбедности саобраћаја наставника средњих стручних школа
Удружење за безбедност саобраћаја Србије, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
650
K4 Визуелизација и презентација у процесу учења
Удружење наставника средњих школа „Доситеј“, Београд
дана: 2
бодова: 16
651
K4 Комуникација у процесу учења
Удружење наставника средњих школа „Доситеј“, Београд
дана: 2
бодова: 16
652
K4 Модерација у наставном процесу
Удружење наставника средњих школа „Доситеј“, Београд
дана: 2
бодова: 16
653
K4 Улога друштвених мрежа у савременом комуницирању у туризму
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61