logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ (СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ)


рбКомпетенцијеНазивТрајање
882
K2 Ангажовани наставник-савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању
Центар за образовно лидерство, Београд
дана: 1
бодова: 8
645
K2 Идеја – први корак ученика ка будућности
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
897
K2 Искорак ка нанотехнологији – 3Д штампа у пракси
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
646
K2 Нови вид тестирања и развијање задатака знања
Удружење наставника "М Форум, Ниш
дана: 2
бодова: 16
647
K2 Развијање задатака случајева
Удружење наставника „М Форум”, Ниш
дана: 2
бодова: 16
648
K2 Развијање ситуацијских задатака
Удружење наставника "М Форум, Ниш
дана: 2
бодова: 16
918
K2 Савремене тенденције у друмском саобраћају
Висока техничка школа струковнихстудија, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
649
K2 Састављање и оцењивање тестова
Удружење наставника "М Форум, Ниш
дана: 2
бодова: 16
890
K2 Унапређење знања о безбедности саобраћаја наставника средњих стручних школа
Удружење за безбедност саобраћаја Србије, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61