logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
654
K1 Активна настава српског језика и књижевности
Филолошка гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
655
K1 Израда задатака из српског језика
Задужбина Илије М. Коларца, Београд
дана: 1
бодова: 8
656
K1 Ка савременој настави српског језика и књижевности II
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
657
K1 Казивање уметничког текста (поезија и проза); Рецитација - стваралачки чин; Естетика говорних облика
Савез учитеља Републике Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
658
K1 Комплексна метода у настави почетног читања и писања
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
659
K1 Креативнa драмa у настави српског језика и књижевности
БАЗААРТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
660
K1 Методички приступ обради књижевности у млађим разредима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 15
661
K1 Мотивисање ученика и наставника у настави српског језика и књижевности као матерњег и нематерњег језика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
662
K1 Од открића до дефиниције - збирне и градивне именице...
Центар за стручно усавршавање, Шабац
дана: 2
бодова: 12
663
K1 Планирање у настави српског језика и књижевности
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
664
K1 Примена интерактивног учења у изради школских новина
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
665
K1 Републички зимски семинар
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 3
бодова: 18
666
K1 Савремене методе у настави српског језика и књижевности
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
дана: 1
бодова: 8
667
K1 Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
668
K1 Савремени приступи у настави српског језика и књижевности
Филозофски факултет, Ниш
дана: 2
бодова: 16
669
K1 Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у настави српског језика и књижевности
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
670
K1 Семинар о иновацијама у настави српског језика
Задужбина Илије М. Коларца, Београд
дана: 1
бодова: 8
671
K1 Семинар о интерпункцији реченице у српском језику
Задужбина Илије М. Коларца, Београд
дана: 1
бодова: 8
672
K1 Српски језик и језичка култура у нижим разредима основне школе
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
673
K1 Српски правопис у наставној пракси
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
674
K1 Стваралачке активности у настави књижевности
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос", Београд
дана: 1
бодова: 8
675
K1 Стваралачки приступ часовима српског језика
Пета београдска гимназија, Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61