logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СТРАНИ ЈЕЗИК


рбКомпетенцијеНазивТрајање
681
K1 Curriculum integratum: латински језик у корелацији с другим предметима средњошколског курикулума
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
682
K1 E-learning и Blended learning у настави немачког језика
ГОЕТХЕ-ИНСТИТУТ, Београд
дана: 3
бодова: 24
683
K1 Schule im Wandel (Школа у променама)
ГОЕТХЕ-ИНСТИТУТ, Београд
дана: 3
бодова: 24
684
K1 Variety as the Spice of ELT
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
685
K1 Активно учење кроз извршавање задатака (Task-based learning)
Филозофски факултет, Ниш
дана: 1
бодова: 8
686
K1 Граматика у савременој настави италијанског језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 1
бодова: 8
687
K1 Ка бољем разумевању 6
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
688
K1 Како до контроле и поуздане процене језичког напредовања ученика у настави руског језика
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
689
K1 Креативна настава класичних језика
Асоцијација за класичне студије Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
690
K1 Метода учења по станицама у настави немачког језика
Удружење наставника немачког језика Србије, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
691
K1 Мотивација - могућа мисија
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
692
K1 Осавремењивање традиционалних метода у настави страних језика
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
дана: 1
бодова: 8
693
K1 Примена CLIL процедуре у настави страних језика
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 1
бодова: 8
694
K1 Пројектна настава - корак даље у настави енглеског језика
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
695
K1 Развијање интеркултурне комуникативне компетенције
Филозофски факултет, Ниш
дана: 1
бодова: 8
696
K1 Развој критичког мишљења у настави енглеског језика
Факултет за правне и пословне студије ,,Др Лазар Вркатић", Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
697
K1 Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика
Славистичко друштво Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61