logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

СТРАНИ ЈЕЗИК


рбКомпетенцијеНазивТрајање
698
K2 Oxford Professional Development
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
699
K2 Oxford Teachers’ Academy – Principles of Teaching Young Learners
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
700
K2 Oxford Teachers’ Academy – Teaching English to Teenagers
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
701
K2 PRO FLE - стручно усавршавање професора француског
Удружење професора француског језика Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
702
K2 Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 3
бодова: 24
703
K2 Дигитално доба - новине у настави страних језика
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
704
K2 Заједнички европски оквир за живе и класичне језике: теорија и пракса
Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Београд
дана: 2
бодова: 16
705
K2 Игра као мотивација за учење страних језика
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
706
K2 Наставна целина у француском језику - од рецепције до продукције
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
707
K2 Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему за испите ДЕЛФ/ДАЛФ
Удружење професора француског језика Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
708
K2 Педагошка радионица за професоре француског језика
Удружење професора француског језика Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
709
K2 Примена Moodle-платформе у настави страног језика
Универзитет Сингидунум, Београд
дана: 1
бодова: 8
710
K2 Примена заједничког европског оквира у настави француског језика - нивои А1 и А2
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
711
K2 Принципи диферeнцијације у настави немачког језика
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
712
K2 Развијање вештина усмене и писане презентације индивидуалних и групних пројеката
Филозофски факултет, Ниш
дана: 1
бодова: 8
713
K2 Савремене технике рада у настави шпанског језика и цивилизације
ДАТА ДИДАКТА, Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61