logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УМЕТНОСТ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
715
K1 Mузичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос", Београд
дана: 1
бодова: 8
716
K1 Анализа интерпретације музичког дела
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
717
K1 Барокни стил вокалне музике и његов значај за музичко-технички развој младих певача
Удружење музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 16
718
K1 Бетовенове клавирске сонате - историјат и интерпретација
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
719
K1 Велике годишњице - К.Ф.Е. Бах (1714-1788), први великан модерног клавира (поводом 300 година од рођења)
Земун Арт Клуб, Земун
дана: 1
бодова: 8
720
K1 Видим, чујем, певам,свирам
МШ „Ватрослав Лисински'', Београд
дана: 2
бодова: 16
721
K1 Виолина – откривање тајне свирања
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
722
K1 Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност
"ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД", Београд
дана: 2
бодова: 16
723
K1 Извођачки приступ барокном музичком делу
Удружење музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 16
724
K1 Интердисциплинарна музичка анализа
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
725
K1 Историја клавирског извођаштва - повезивање теорије и извођачке праксе
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
726
K1 Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
727
K1 Коришћење уметничког дела за креирање активне наставе у основном и средњем образовању
Музеј савремене уметности, Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
728
K1 Луткарство у настави и ваннаставним активностима
Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
729
K1 Медијска презентација музике у едукативном процесу
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
730
K1 Методолошки принципи у организацији часа и самосталном раду ученика; припрема програма за јавни наступ
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
731
K1 Модел организације учења применом рачунара у наставном предмету Музичка култура
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
732
K1 Музичка култура- иновативно креативне активности са тежиштем на дечје музичко стваралаштво
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
733
K1 Музички ансамбли у основним и средњим школама – најкраћи пут од наставног часа до јавног наступа
Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац
дана: 1
бодова: 8
734
K1 Народна игра - примена народне игре у образовно-васпитним установама
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
735
K1 Нотама и рачунаром до музике I
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
736
K1 Нотама и рачунаром до музике II
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
737
K1 Од драмске радионице до школске представе – водич кроз креативни драмски процес
БАЗААРТ, Београд
дана: 2
бодова: 16
738
K1 Православна црквена музика: богослужбена и концертна савремена пракса/теоријска основа и извођачки елементи
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
739
K1 Превазилажење граница клавирског звука, трагање за идеалом тонског исказа у тестаментарним делима Бетовена и Шуберта
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 8
740
K1 Примена и присуство музике у медијима
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
741
K1 Примена музике у постизању веће ефикасности наставе и подстицања веће сазнајне моћи ученика
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“, Београд
дана: 1
бодова: 8
742
K1 Приступи припреме извођења клавирских композиција кроз анализу свите за клавирски дуо „Крцко Орашчић“ П.И.Чајковског
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
743
K1 Рад са хором и хорско дириговање–анализа партитуре, мануелна техника, проба хора и интерпретација хорског дела
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 1
бодова: 8
744
K1 Реализација програмских садржаја историје музике, музичких иструмената и музичких облика у основним и средњим школама
Музичка школа „Стеван Мокрањац", Неготин
дана: 1
бодова: 8
745
K1 Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета
Удружење музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 16
746
K1 Садржаји програмских области музичке културе у млађим разредима основне школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 2
бодова: 16
747
K1 Синтетичко слушање музике
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 12
748
K1 Српска музика 19. века у настави музике у општеобразовним и музичким школама
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 8
749
K1 Теоријско-аналитички приступ уметности фразирања
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 1
бодова: 8
750
K1 Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце
Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица
дана: 1
бодова: 8
751
K1 Традиционални инструменти у Србији
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 3
бодова: 18
752
K1 Установе културе у функцији образовања по моделу едукативног програма „Завичајни појмовник‟
Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац, Књажевац
дана: 1
бодова: 8
753
K1 Хармонска компонента у функцији изградње музичке форме и музичке перцепције
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61