logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УМЕТНОСТ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
754
K2 Иновативни приступи планирању, реализацији и евалуацији активности у процесу ликовног васпитања и образовања
„Пријатељи деце општине Нови Београд”, Београд
дана: 1
бодова: 8
755
K2 Језик боја – курс о тумачењу боја
Образовно - методички центар "Катедра", Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
756
K2 Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
757
K2 Методички принципи у реализацији наставе соло певања и значај повратне информације
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
758
K2 Методски поступци при обради ритмичког градива у основној и средњој музичкој школи
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
759
K2 Музичка култура и модерне технологије
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 2
бодова: 16
760
K2 Планирање у настави музичке културе – специфичности, могућности и исходи
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
761
K2 Рад на упознавању основа музичке писмености током првог и другог циклуса основног образовања и васпитања
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
762
K2 Савремени уџбеник, радни листови и приручник ликовне културе – дидактичко-методички аспекти
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
763
K2 Синхронизација елемената наставе солфеђа у средњој музичкој школи
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 1
бодова: 8
764
K2 Трансфер знања и интердисциплинарност наставних садржаја стручних и општеобразовних предмета у области музичке уметности
Музичка школа „Исидор Бајић”, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
765
K2 Уметничка вредност као критеријум избора визуелно-дидактичких средстава
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
766
K2 Функције музеја, галерија и колекција у унапређивању наставе ликовне културе
Универзитет у Новом Саду Академија уметности, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
767
K2 Школа керамике
„Пријатељи деце општине Нови Београд”, Београд
дана: 3
бодова: 24
768
K2 Школа ручног ткања
„Пријатељи деце општине Нови Београд”, Београд
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61