logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УМЕТНОСТ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
769
K3 Механизми успостављања критичког става деце школског узраста у односу на музику популаризовану кроз медије
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
770
K3 Музичке игре као део одрастања и учења
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
771
K3 Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 2
бодова: 16
772
K3 Овладавање извођачком тремом – радионичарски и развојни приступ
Земун Арт Клуб, Земун
дана: 1
бодова: 8
773
K3 Припрема ученика за јавни наступ – психолошки и средински чиниоци успешности
Факултет музичке уметности, Београд
дана: 2
бодова: 16
774
K3 Радио драма и одељењска приредба у разредној настави
Друштво учитеља Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
775
K3 Радост стварања - радионица за веште руке
Основна и средња школа „9. мај”, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
776
K3 Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву
Клетт друштво за развој образовања, Београд
дана: 1
бодова: 8
777
K3 Увод у драмску педагогију
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
778
K3 Улога такмичења у музичком развоју ученика
Удружење музичких и балетских педагога Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61