logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УМЕТНОСТ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
779
K4 Квалитетна комуникација са родитељима-предуслов за успешну афирмацију предиспозиција детета у уметничкој школи.
Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
780
K4 Позориште сенки (обука наставника за приступ настави кроз позориште сенки)
БИГЗ ЦЕНТАР ЗА САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ, Београд
дана: 1
бодова: 8
781
K4 Превенција емоционалног сагоревања наставника у музичким школама
МШ „Ватрослав Лисински”, Београд
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61