logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
784
K2 Менаџмент квалитета и стандардизација у образовању
Факултет организационих наука, Београд
дана: 2
бодова: 16
782
K2 Менаџмент у образовању – како управљати новом школом I?
Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд
дана: 2
бодова: 16
785
K2 Модернизација и побољшање квалитета рада школе кроз самовредновање - припрема, електронска обрада и анализа података
Железничка техничка школа, Београд
дана: 3
бодова: 24
786
K2 Унапређивање квалитета и поузданости рада у школама применом менаџмент стандарда
Савез инжењера и техничара Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
783
K2 Управљање колективом: ефикасан приступ
Удружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Београд
дана: 1
бодова: 8
787
K2 Успешно вођење образовне институције - европски модел
ЈАЛС - Удружење наставника власника школа страних језика, Београд
дана: 1
бодова: 8
791
K3 Moбинг у просвети
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
788
K3 Идентификација и израда пројекта
Млекарска школа, Пирот
дана: 2
бодова: 16
789
K3 Израда наставничког сајта и примена у пракси
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
792
K3 Интерперсонална медијација-превенција и решавање сукоба у колективу
Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
790
K3 Пројектно планирање - од проблема до решења
Центар за квалитетно образовање, Београд
дана: 2
бодова: 16
793
K4 Маркетиншка комуникација у образовању
Универзитет у Београду - Факултет организационих наука, Београд
дана: 1
бодова: 8
794
K5 Eнергетска ефикасност
„ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА“, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
795
K5 Технике прибављања допунских финансијских средстава за функционисање и развој образовне установе
Удружење Едукациони центар Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
796
K6 Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити запослених и улога синдиката
Форум београдских основних школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
797
K6 Тимски рад и планирање = успешна школа
„ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА“, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61