logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
791
K3 Moбинг у просвети
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Ниш
дана: 1
бодова: 8
788
K3 Идентификација и израда пројекта
Млекарска школа, Пирот
дана: 2
бодова: 16
789
K3 Израда наставничког сајта и примена у пракси
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 2
бодова: 16
792
K3 Интерперсонална медијација-превенција и решавање сукоба у колективу
Центар за конструктивно решавање сукоба Србије, Београд
дана: 3
бодова: 24
790
K3 Пројектно планирање - од проблема до решења
Центар за квалитетно образовање, Београд
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61