logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
794
K5 Eнергетска ефикасност
„ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА“, Јагодина
дана: 1
бодова: 8
795
K5 Технике прибављања допунских финансијских средстава за функционисање и развој образовне установе
Удружење Едукациони центар Лесковац, Лесковац
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61