logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
796
K6 Положај запослених у просвети, комуникацијске вештине у правној заштити запослених и улога синдиката
Форум београдских основних школа, Београд
дана: 1
бодова: 8
797
K6 Тимски рад и планирање = успешна школа
„ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА“, Јагодина
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61