logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
798
K1 Играти, певати, стварати плесом
Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш
дана: 2
бодова: 16
799
K1 Једна мала лопта може покренути свет
Удружење педагога физике културе Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
800
K1 Педагошка документација за наставни предмет физичко васпитање
Удружење педагога физике културе Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
801
K1 Спортико Змај - примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4-11 година
Предшколска установа „Раковица“, Београд, Раковица
дана: 3
бодова: 21
802
K1 Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
дана: 3
бодова: 20
803
K1 Час телесног вежбања као основни оперативни облик наставе физичког васпитања - четврти део
Друштво педагога физичке културе Србије, Зрењанин
дана: 2
бодова: 16
804
K1 Школа игара - увод у спорт
ОШ "Младост", Нови Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61