logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
805
K2 Вредновање постигнућа ученика према образовним стандардима у настави физичког васпитања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, Нови Пазар
дана: 1
бодова: 8
806
K2 Дечја атлетика (Kids Athletics)
Методички центар за предшколски спорт, Нови Београд
дана: 3
бодова: 24
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61