logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
807
K3 Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања
Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
дана: 2
бодова: 12
808
K3 Унапређење наставе физичког васпитања и вредновања ученика мотивисаних похвалом и наградом
Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда
дана: 1
бодова: 8
809
K3 Фер-плеј модел организације школских спортских такмичења
Удружење педагога физике културе Београда, Београд
дана: 1
бодова: 8
810
K3 Физичком активношћу против вршњачког насиља
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац
дана: 1
бодова: 8
811
K3 Час физичког васпитања ученика са сметњама у развоју
ШОСО „Видовдан", Бор
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61