logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
812
K1 Духовна песма у верској настави
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 1
бодова: 8
813
K1 Игра у функцији физике и хемије - како ученике заинтересовати за природно-научне предмете
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа
дана: 1
бодова: 8
814
K1 Изазови наставе физичког васпитања у нижим разредима основне школе
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана:
бодова:
815
K1 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) на језицима националних мањина II
Центар за методику, Нови Сад, Нови Сад
дана:
бодова:
816
K1 Интерпретација романа и развијање компетенције у савременој школи
Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
817
K1 Ка савременој настави мађарског језика и књижевности у основној школи
Центар за методику, Нови Сад, Нови Сад
дана: 3
бодова: 16
818
K1 Коришћење блога у настави и учењу употребом Wordpress-a
Агенција „Archimedes“ , Сента
дана: 3
бодова: 24
819
K1 Летња Академија – едукација просветних радника на мађарком наставном језику
Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица
дана:
бодова:
820
K1 Могућности примене веб 2.0 алата у настави (Google Drive документи, Prezi презентације, WordPress веб-сајтови)
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана:
бодова:
821
K1 Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања
Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
822
K1 Обучавање наставника за коришћење електронске табле
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана:
бодова:
823
K1 Организација и извођење васпитно-образовног рада у комбинованом одељењу
Друштво интелектуалаца Браћа Тан, Бечеј
дана:
бодова:
824
K1 Праксом до зеленије школе
Удружење васпитача просветних радника Словака Војводине, Бачки Петровац
дана: 2
бодова: 14
825
K1 Развијање и неговање комуникативних способности и вештина на матерњем (мађарском) језику код деце предшколског и основношколског узраста
Центар за методику, Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
826
K1 Савремена обрада бајки у домаћој лектири у нижим разредима основне школе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа
дана: 2
бодова: 12
827
K1 Словачки језик од традиције ка модерности 6
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
828
K1 Употреба информационо-комуникационе технологије у настави
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
829
K1 Употреба рачунара у настави
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 18
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61