logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
830
K2 Изазови васпитања и образовања у ери дигиталне реалности
OШ „Стари Ковач Ђула“ , Стара Моравица
дана: 3
бодова: 24
831
K2 Иновативна образовна решења у интегралној едукацији код ученика из вишеструко маргинализованих група
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 2
бодова: 16
832
K2 Иновативне методе наставе
Агенција „Archimedes“ , Сента
дана: 2
бодова: 16
833
K2 Иновативне методе, нови правци – актуелности у образовању (подучавању читања и писања) на језицима националних мањина I
Центар за методику, Нови Сад, Нови Сад
дана:
бодова:
834
K2 Интеграција деце из вишеструко маргинализованих група, санирање едукативних проблема
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
дана: 2
бодова: 16
835
K2 Интерактивна школа
ОШ "Чех Карољ“, Ада
дана: 2
бодова: 16
836
K2 Коцкица, картe, уже, падобран - игре у разреду
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 1
бодова: 8
837
K2 Креативна радионица језичких игара за учење српског као нематерњег и страног језика
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Кањижа
дана: 1
бодова: 8
838
K2 Мотивација за учењем код ученика из вишеструко маргинализованих група
Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику , Суботица
дана: 2
бодова: 16
839
K2 Развијање способности као основа успешног учења
Удружење грађана NIDUS Заједно за Развој Деце, Суботица
дана: 3
бодова: 24
840
K2 Савремена обрада и нове идеје у учењу градива мађарске историје
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Кањижа
дана: 2
бодова: 12
841
K2 Учење да се учи и развијање мотивације за учење
Агенција „Archimedes“ , Сента
дана: 2
бодова: 16
842
K2 Хајмо на квиз!
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 2
бодова: 16
843
K2 Хрватски и српски језик у контакту
Удружење „Млади и игра“, Суботица
дана:
бодова:
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61