logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
844
K3 Где настају чуда - педагогија искуства (емпиријска едукација)
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 24
845
K3 Даровитост ученика
Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима, Суботица
дана: 1
бодова: 8
846
K3 Драмске игре и глума у школи
Завод за културу војвођанских Мађара, Сента
дана: 3
бодова: 24
847
K3 Драмски елементи и технике у методологији наставе
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
848
K3 Иза седам мора и седам гора – улога бајке у развоју личности детета
Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица
дана: 3
бодова: 24
849
K3 Ка инклузивном образовању
Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
850
K3 Ка школи спремној да прими
Центар '''Живети усправно'', Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
851
K3 Метаморфоза - дрога - превенција наркоманије
Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица
дана: 3
бодова: 24
852
K3 Породица и образовне установе као зоне безбедности
Филозофски факултет, Одсек за русинистику, Нови Сад
дана: 3
бодова: 24
853
K3 Постављамо темеље дечијег развоја
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Кањижа
дана:
бодова:
854
K3 Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн-форми
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 55
бодова: 24
855
K3 Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи
Удружење „Коцка“, Нови Сад
дана: 2
бодова: 14
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61