logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
856
K4 „Вук или јагње?“ Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и извршиоцима насиља
Удружење организатора слободних активности, Стара Моравица
дана: 3
бодова: 24
857
K4 Емоције у школи – школа емоција
Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица
дана: 1
бодова: 8
858
K4 Технике успешне комуникације
Агенција „Archimedes“ , Сента
дана: 1
бодова: 8
859
K4 Управљање процесима у двојезичним школама
Педагошки завод Војводине, Нови Сад
дана: 2
бодова: 12
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61