logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
860
K1 Изворни светоотачки текстови у настави православног катихизиса
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 2
бодова: 16
861
K1 Литургијска пракса у настави православног катихизиса за основне и средње школе
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 2
бодова: 16
862
K1 Народна традиција - живот некад, присутан сад
Савез инжењера и техничара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
863
K1 Народна традиција у пракси
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 11
901
K1 Обука за наставу Грађанског васпитања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
904
K1 Подршка настави Грађанског васпитања у средњим школама и другом циклусу основних школа
Архитектонска техничка школа, Београд
дана: 3
бодова: 22
864
K1 Примена Интернета у реализацији верске наставе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
885
K1 Слободна зона у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави Грађанског васпитања
Добро удружење, Београд
дана: 1
бодова: 8
865
K2 Истраживање хуманитарног права (ИХП)
Црвени крст Србије, Београд
дана: 3
бодова: 20
866
K2 Коришћење WEB 2.0 алата на часовима верске наставе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
916
K2 Медији и настава - медијско описмењавање
Новосадска новинарска школа, Нови Сад
дана: 2
бодова: 15
907
K2 Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на часовима грађанског васпитања и предметне наставе
Педагошко друштво Србије, Београд
дана: 2
бодова: 16
867
K2 Примена драмских и драматизованих текстова у настави веронауке у основним школама
Патријаршија Српске Правослaвне Цркве - Информативно-издавачка Установа СПЦ - СВЕТОСАВСКО ЗВОНЦЕ, Београд
дана: 2
бодова: 16
880
K3 Развијање активизма и волонтеризма код ученика
Образовање плус, Београд
дана: 1
бодова: 8
919
K3 Суочавање са друштвеним стереотипима у настави грађанског васпитања
Едукација за 21. век, Београд
дана: 1
бодова: 8
868
K3 Ученици промишљају, а ви?
Удружење грађана за демократију и цивилно обрзовање „Грађанске иницијативе”, Београд
дана: 2
бодова: 16
894
K3 Форум театар у учионици
Центар за позоришна истраживања Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
908
K4 Грађанско васпитање у стварној и виртуелној учионици
ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61