logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
860
K1 Изворни светоотачки текстови у настави православног катихизиса
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 2
бодова: 16
861
K1 Литургијска пракса у настави православног катихизиса за основне и средње школе
Хемијско-медицинска школа, Вршац
дана: 2
бодова: 16
862
K1 Народна традиција - живот некад, присутан сад
Савез инжењера и техничара Србије, Београд
дана: 1
бодова: 8
863
K1 Народна традиција у пракси
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице
дана: 2
бодова: 11
901
K1 Обука за наставу Грађанског васпитања
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Чачак
дана: 1
бодова: 8
904
K1 Подршка настави Грађанског васпитања у средњим школама и другом циклусу основних школа
Архитектонска техничка школа, Београд
дана: 3
бодова: 22
864
K1 Примена Интернета у реализацији верске наставе
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево
дана: 1
бодова: 8
885
K1 Слободна зона у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави Грађанског васпитања
Добро удружење, Београд
дана: 1
бодова: 8
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61