logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

ИЗБОРНИ И ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ


рбКомпетенцијеНазивТрајање
880
K3 Развијање активизма и волонтеризма код ученика
Образовање плус, Београд
дана: 1
бодова: 8
919
K3 Суочавање са друштвеним стереотипима у настави грађанског васпитања
Едукација за 21. век, Београд
дана: 1
бодова: 8
868
K3 Ученици промишљају, а ви?
Удружење грађана за демократију и цивилно обрзовање „Грађанске иницијативе”, Београд
дана: 2
бодова: 16
894
K3 Форум театар у учионици
Центар за позоришна истраживања Нови Сад, Нови Сад
дана: 2
бодова: 16
Каталоге за претходне школске године можете пронаћи на сајту Завода на адреси www.zuov.gov.rs/katalozi-su

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61