logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

Министар просвете и науке РС прописао је листу приоритетних области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања за период од три године.

Редослед приоритетних области не означава њихову важност. Поред сваког програма наведена је ознака приоритета П (1, 2,...,10) коме тај програм припада

Приоритетне области

  1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем
  2. учење да се учи и развијање мотивације за учење
  3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота
  4. комуникацијске вештине
  5. одрживи развој и заштита животне средине
  6. превенција насиља, злостављања и занемаривања
  7. превенција дискриминације
  8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено-маргинализованих група
  9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
  10. информационо-комуникационе технологије

© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61