logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

1 Јачање компетенција школских библиотекара и запослених у образовању за коришћење ресурса школске библиотеке Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак
Особа за контактГорица Станојевић, rccacak@eunet.rs, 032/320-100, 064/642-4132
АуториБиљана Лукић, проф. разредне наставе, стручни сарадник-школски библиотекар ОШ „Милица Павловић”, Чачак
РеализаториДубравка Илић, виши библиотекар, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак; Александар Вукајловић, библиотекар-информатичар, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак; Биљана Лукић, школски библиотекар, ОШ „Милица Павловић” Чачак
Општи циљевиЈачање компетенција школских библиотекара за успешније библиотечко пословање и оснаживање наставника за коришћење ресурса школске библиотеке у циљу промоције читања и примене савремених метода у настави.
Специфични циљевиОспособљавање библиотекара за успешније библиотечко пословање, правилну стручну обраду књига, уређеност фонда библиотеке. Оспособљавање библиотекара и наставника за примену информационо- комуникационих технологија и упућивање на тематско планирање и заједничко промовисање истраживачког учења кроз проналажење и селекцију различитих извора информација које пружа школска библиотека. Оспособљавање наставника за коришћење ресурса школске библиотеке и планирање заједничких активности са школским библиотекаром.
Теме програмаПромена улоге школских библиотека и библиотекара у образовном систему; Стручна обарада књиге; Примена информационо комуникационих технологија у циљу промоције рада наставника и библиотекара, учења и читања; Домени сарадње наставника и библиотекарa/тематско планирање и пројектна настава
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61